Отзывы клиентов

Karolona Rouz. Hemişelik ýaşamak üçin Malta gitmegi arzuw edýärdik we munuňüçin mümkin bolan we bolmadyk ähli zady edýärdik. Arzuwlar amala aşýar! Göçmek babatynda bolsa bize Cofrance SARL şereketi ýardam berdi. Bu ýerde müşderilere özleriniň uzak sagatlaryny, günlerini, hepdelerini harçlaýan, resminamalaryň, kagyzlaryň, hukuk meseleleriniň resmileşdirilmegi boýunça ähli meseleleri tapgyr boýunça çözýän ygtyýarly ýuristler işleýär. Göçüm işleriniň hysyrdysy az däl, şol sebäpli hem bu hili işi ygtyýarly şerekete ynanmaly. Biz muny şeýle hem etdik. Подробнее