Lista ta ‘dokumenti meħtieġa għar-reġistrazzjoni ta’ kumpaniji f’Malta

Путешествия бизнес авиацией

Kopja ċċertifikata tal-istruttura organizzattiva proposta, sal-proprjetarju benefiċjarju finali. L-istruttura organizzattiva għandha tinkludi l-perċentwali kollha ta’ azzjonisti u tkun iċċertifikata minn partijiet terza indipendenti (jiġifieri avukat, bankier, nutar)

Sid benefiċjarju aħħari 1/Direttur ta’ kumpanija f’Malta

 1. Passaport, karta tal-identità, liċenzja tas-sewwieq jew dokument ieħor (b’ritratt, indirizz u ċittadinanza tal-persuna, maħruġin minn awtorità rikonoxxuta). Iċ-ċertifikat għandu jinkludi “Jien nikkonferma li dan id-dokument huwa kopja eżatta tad-dokument oriġinali u li r-ritratt huwa stampa vera _______ li rajt u vverifikajt” flimkien mal-informazzjoni tal-karta tal-identità;
 2. Id-dikjarazzjoni oriġinali bankarja, indirizzata lil Cofrance Sarl (mhux aktar minn 3 xhur);
 3. Ir-rakkomandazzjoni oriġinali professjonali, indirizzata lil Cofrance Sarl minn sors professjonali li l-persuna kienet taf għal mill-inqas sena (pereżempju, bank, nutar, avukat, accountant pubbliku ċertifikat), li tindika li l-persuna hija meqjusa affidabbli u mhux ser tkun involuta fi traffikar ta’ droga, kriminalità organizzata jew terroriżmu, u finanzjarjament stabbli;
 4. Id-dokument oriġinali, li jikkonferma l-indirizz (ċertifikat mill-bank, nutar, avukat, accountant ċertifikat jew invoice jew pagamenti għall-utilitajiet tal-individwu f’dan l-indirizz (jiġifieri pagamenti għall-elettriku, ilma, iżda mhux għal komunikazzjonijiet bil-mowbajl – mhux aktar minn 3 xhur);
 5. Dettalji tal-istorja tal-negozju, inklużi l-esperjenza tax-xogħol u l-kwalifiki, kif ukoll id-dokumentazzjoni, li japprovaw il-legalità u l-oriġini tal-fondi.
Читайте также:  {:ru}Выбор помощников для получения ВНЖ, «Золотой визы» и гражданства{:}{:ua}Вибір помічників для отримання ВНП, «Золотої візи» та громадянства{:}

Azzjonisti korporattivi ta’ kumpanija f’Malta

 1. Kopja vera ċċertifikata tal-memorandum u l-artikoli ta’ assoċjazzjoni tal-kumpanija (maħruġa għal inqas minn 3 xhur);
 2. L-estratt oriġinali mir-reġistru kummerċjali (jew l-ekwivalenti tiegħu) bl-ismijiet tal-azzjonisti, id-diretturi u l-uffiċjali, kif ukoll ċertifikat tal-kondizzjonijiet tajba tal-uffiċċju reġistrat mhux aktar minn 3 xhur. Dan id-dokument għandu jindika l-indirizz legali tal-kumpanija, l-azzjonisti u d-diretturi tagħha;
 3. Kopja ċertifikata taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni;
 4. Id-dikjarazzjoni oriġinali bankarja, indirizzata lil Cofrance Sarl (mhux aktar minn 3 xhur);
 5. L-aħħar rapporti finanzjarji vverifikati;
 6. Dokumentazzjoni biex tiġġustifika l-legalità u l-oriġini tal-fondi.

Nota. Dokumentazzjoni oħra tista’ tintalab fuq bażi għal kul każ għalih.

Individwu, li jkollu jew jikkontrolla mill-inqas 25% tal-klijent, u/jew it-transazzjoni jitwettaq f’ismu jew fl-interessi tiegħu. Jekk kont bankarju lokali huwa meħtieġ, individwi, li għandhom jew jikkontrollaw mill-inqas 10% tal-klijent, u/jew it-transazzjoni jitwettqu f’ismu jew fl-interessi tiegħu.

Читайте также:  {:ru}Топ-25 туристических мест Мальты{:}{:ua}Топ-25 туристичних місць Мальти{:}

Kampjun ta’ dikjarazzjoni tal-bank

(Dawn huma biss eżempji, minħabba li banek differenti jipprovdu dikjarazzjonijiet differenti)

Maħruġ fuq karta ta ’l-ittri ta’ bank

Cofrance Sarl

Indirizz

Malta

Sinjuri!

Huwa hawnhekk ikkonfermat li s-Sur/is-Sinjura (ikteb l-isem), residenti f ‘(indirizz sħiħ), inkluż kodiċi postali) u li jippossjedi/tippossjedi (indika n-nazzjonalità), in-numru tal-passaport (ikteb in-numru), kellu/kellha l-kont fl-istituzzjoni tagħna matul l-aħħar snin (niżżel in-numru).

Авиаперелеты на спортивные события

Aħna nikkonfermaw ukoll li, sa fejn nafu aħna, l-introduzzjoni tal-fattura tiegħu kienet sodisfaċenti, u, abbażi ta ‘din ir-relazzjoni, huwa meqjus onest u affidabbli.

Dejjem tiegħek,

(L-isem u l-istatus ta’ min qed jiffirma)

Kampjun ta’ rakkomandazzjoni professjonali

Maħruġ fuq karta intestata ta’ partijiet terzi

Cofrance Sarl

Indirizz

Malta

Читайте также:  {:ru}Лучшие места для дайвинга на Мальте{:}{:am}Դայվինգի համար լավագույն վայրերը Մալթայում{:}

Sinjuri!

Huwa hawnhekk ikkonfermat li s-Sur/is-Sinjura (ikteb l-isem), residenti f ‘(indirizz sħiħ, inkluż kodiċi postali) u li jippossjedi/tippossjedi (indika n-nazzjonalità), in-numru tal-passaport (ikteb in-numru) kien/kienet klijent/a tal-kumpanija tagħna matul l-aħħar (indika n-numru) snin, kellu/kellha n-negozju u ssodisfa/t l-obbligi tiegħu/tagħha lilna b’mod sodisfaċenti.

Aħna nqisu (indika l-isem) klijent deċenti u ta’ min jafdah/a u nemmnu li hu/hi mhux/mhix ser jidħol/tidħol f’xi obbligi li hu/hi ma jistax/tistax jissodisfa/tissodisfa.

Aħna nikkonfermaw ukoll li, sa fejn nafu aħna, hu/hi dejjem issodisfa/t l-obbligi tiegħu/tagħha b’mod xieraq u responsabbli, qatt ma ġie/t ddikjarat/a fallut/a u qatt ma pparteċipa/t fi kwistjonijiet finanzjarji jew kwistjonijiet oħra ta’ natura dubjuża.

Din l-ittra ta’ rakkomandazzjoni hija mogħtija mingħajr obbligu għan-nom tagħna.

Dejjem tiegħek,

(L-isem u l-istatus ta’ min qed jiffirma)