Il-Programm tal-Investitur Individwali Malti (MIIP)

Путешествия бизнес авиацией

18-il sena + EU / EEA u pajjiżi barra l-UE / EEA

.

M’hemmx tul minimu ta’ permanenza

.

Investiment ta’ €150,000

M’hemmx taxxa minima

Kontribuzzjoni ta’ €650,000

Ħlasijiet tal-applikazzjoni

Assigurazzjoni tas-saħħa + saħħa tajba

Kiri jew xiri huma meħtieġa

.

Il-Programm tal-Investitur Individwali Malti joffri ċittadinanza lil individwi barranin u lil familji li kapaċi jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku ta’ Malta. Dan il-programm huwa ddeżinjat biex jattira lil persuni Maltin, li jistgħu jaqsmu t-talenti, l-esperjenza u l-konnessjonijiet tan-negozju tagħhom. Huwa l-ewwel programm ta’ ċittadinanza fl-Unjoni Ewropa approvat mill-Kummissjoni Ewropea.

L-applikanti għandhom ikunu rrappreżentati minn Persuna Akkreditata, li fl-istess ħin irid ikun Malti jew trid tkun Maltija lliċenzjat/a, awtorizzat/a u rreġistrat/a. Is-Sur Vitaly Arkhangelskiy, Direttur ta’ Cofrance SARL huwa aġent akkreditat awtorizzat.

Għaliex Malta?

L-iskopijiet ewlenin biex tikseb ċittadinanza Maltija (passaporti Maltin) u l-vantaġġi li wieħed jista’ jkollu jvarjaw skont il-preferenzi personali u dawn jistgħu jinkludu:

– Vjaġġar mingħajr viża għal aktar minn 160 pajjiż tad-dinja, inkluża l-UE (iż-żona Schengen);

– Inċentivi possibbli tal-ippjanar tat-taxxa;

– Dipendenza fuq bosta passaporti;

– Sigurtà personali;

– Tfittxija għal sistema politika stabbli;

– Standards għoljin ta’ għajxien;

Читайте также:  {:ru}6 советов, как пережить зиму на Мальте{:}{:ua}6 порад, як пережити зиму на Мальті{:}

– L-aqwa edukazzjoni għat-tfal.

Min jista’ japplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu d-dokumenti bħala evidenza tal-identità, l-oriġini u r-rispettabbiltà tagħhom, kif ukoll il-kapaċità finanzjarja tal-applikant u s-sorsi tal-beni. Ir-rekwiżiti prinċipali li ġejjin għandhom ikunu ssodisfati wkoll:

– L-applikant ewlieni m’għandux ikun taħt it-18-il sena.

– L-applikant u kwalunkwe dipendent jinħtieġ li jkunu b’saħħithom u jkollhom polza tal-assigurazzjoni tas-saħħa globali.

Il-Kundizzjonijiet:

Авиаперелеты на спортивные события

Kontribuzzjoni ta’ €650,000 għall-ekonomija ta’ Malta, li minnhom €10,000 jitħallsu bħala depożitu mhux rimborżabbli fil-ħin li tiġi sottomessa l-applikazzjoni u l-bqija huwa dovut wara l-approvazzjoni tal-applikazzjoni, flimkien ma’

– €25,000 għall-konjuġi għal kull dipendent ta’ taħt it-18-il sena; u

– Sjieda privata f’Malta għal mill-inqas ħames snin jew billi tixtri proprjetà b’valur ta’ mill-inqas €350,000 jew billi tikri proprjetà b’rata ta’ kiri annwali ta’ €16,000.

– Proprjetà bħal din ma tistax tiġi sub-mikrija matul dan il-perijodu ta’ ħames snin;

– L-applikant irid jissodisfa l-impenji tal-investiment f’portafoll u jinvesti €150,000 fi strumenti finanzjarji approvati mill-gvern li għandhom jinżammu għal mill-inqas ħames snin u jiġu identifikati minn Identità Malta.

– L-applikanti jrid ikollhom assigurazzjoni tas-saħħa globali ta’ mill-inqas €50,000 għall-applikant ewlieni u għal kull dipendent u jinħtieġ jissottomettu evidenza li jistgħu jżommuha għal perijodu indefinit ta’ żmien.

Читайте также:  {:ru}Топ-25 туристических мест Мальты{:}{:ua}Топ-25 туристичних місць Мальти{:}

Il-Kontribuzzjonijiet

– Applikant ewlieni – €650,000

– Konjuġi – €25,000

– Kull tifel/tifla dipendenti (minn 0 sa 17-il sena) – €25,000

– Kull tifel/tifla dipendenti (minn 18 sa 26 sena)   – €50,000

– Kull dipendenti minn 55 sena ‘l fuq – €50,000

Il-ħlasijiet tad-diliġenza dovuta

– Applikant ewlieni – €7,500

– Konjuġi – €5,000

– Kull tifel/tifla dipendenti (minn 13 sa 17-il sena) – €3,000

– Kull tifel/tifla dipendenti (minn 18 sa 26 sena)     – €5,000

– Kull dipendenti minn 55 sena ‘l fuq – €5,000

 

Il-ħlas tal-passaport

– kull applikazzjoni – €500

It-tariffi bankarji

– kull applikazzjoni – €200

L-applikazzjonijiet iridu jiddaħħlu mad-dokumenti li jikkonfermaw l-identità u jiffaċilitaw il-proċeduri tal-verifika. Dawn id-dokumenti għandhom ikunu ċċertifikati bl-Ingliż. Jinħtieġ ukoll:

– Dikjarazzjoni ta’ ebda rekord kriminali;

– Prova tar-residenza tal-applikant ewlieni f’Malta matul tnax-il xahar qabel in-naturalizzazzjoni;

– Ċertifikati tas-saħħa li jikkonfermaw li l-applikant u d-dipendenti tiegħu ma jbatux minn mard infettiv u huma b’saħħithom;

– Dikjarazzjoni ta’ appoġġ bil-miktub għal kull dipendent li għandu ‘l fuq minn tmintax-il sena.

Читайте также:  Сады Барака - чудо Мальты

Iċ-ċittadinanza tingħata tnax-il xahar wara li “konnessjoni vera” ma’ Malta tidħol fis-seħħ. Il-kandidati jinħtieġ li jimpenjaw ruħhom billi jkunu preżenti Malta sakemm tingħata ċ-ċittadinanza. Dawk li kienu joqogħdu għal sena qabel l-adozzjoni tal-MIIP jissodisfaw dan ir-rekwiżit.

Cofrance SARL tipprovdi firxa sħiħa ta’ servizzi lil individwi u l-familji tagħhom. Il-kumpanija tgawdi minn kuntatti ta’ sħubija strateġika u tista’ toffri servizzi integrati li jkopru oqsma ta’ interess ewlieni għall-klijenti tagħha, inklużi l-ippjanar internazzjonali tat-taxxa, l-ippjanar internazzjonali tal-proprjetà, l-ippjanar għall-kontinwità u l-ippjanar tan-negozju.

Cofrance SARL f’Malta

Telefon: +35620341636

Email: vip@jet.mt

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda: L-informazzjoni li tinsab hawnhekk hija maħsuba bħala informazzjoni ġenerali lill-utenti. Kwalunkwe informazzjoni mogħtija hawnhekk ma tistax tintuża minflok konsultazzjonijiet jew servizz ta’ kontabilità, legali, fiskali jew professjonali, u aħna ma nistgħux nerfgħu r-responsabbiltà għal kwalunkwe danni minn xi persuna minħabba xi azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni.