Tisħon taħt ix-xemx Maltija s-sena kollha, tgawdi l-benefiċċji kollha ta’ pajjiż Ewropew żviluppat, issir ċittadin sħiħ tiegħu llum hija ħolma ta’ ħafna nies minn madwar id-dinja. Wara kollox, passaport Malti litteralment jiftaħ “bibien għall-Ewropa”, u l-pajjiż joffri kondizzjonijiet trasparenti biex wieħed jiksibha permezz ta’ investiment.

Ir-Repubblika ta’ Malta tant “iċċelebrata” u “mixtieqa” hija arċipelagu ta’ 3 gżejjer li jinsabu fin-nofsinhar tal-Ewropa. Hija tinsab fil-qalba tal-Baħar Mediterran, inqas minn 100 km fin-Nofsinhar ta’ Sqallija u madwar 300 km fit-Tramuntana tal-Libja. Malta hija waħda mill-aktar pajjiżi b’popolazzjoni kbira fid-dinja, b’dik ta’ aktar minn 400,000 u b’erja ta’ 316 km² biss. Il-pajjiż għandu żewġ lingwi uffiċjali: il-Malti u l-Ingliż.

L-arċipelagu huwa bażi navali strateġika, li għaddiet minn taħt il-ħakma ta’ popli differenti matul l-istorja tagħha: ir-Rumani, in-Normanni u ħafna oħrajn. Ingħaqdet mal-Imperu Ingliż fil-bidu tas-seklu 14, Malta kisbet l-indipendenza fl-1964 u baqgħet monarkija kostituzzjonali mmexxija mir-Reġina Elizabeth II. Il-pajjiż sar repubblika fl-1974 u huwa membru tal-Unjoni Ewropea u tat-territorju taż-żona tal-euro, taż-żona Schengen u tan-Nazzjonijiet Uniti.

Malta tiftaħar b’ekonomija b’saħħitha, li ġiet affettwata serjament mir-riċessjoni, livell għoli ta’ ħajja u ambjent sigur. Is-sistema parlamentari ta’ Malta kienet immudellata fuq dik tar-Renju Unit. Il-Gvern huwa mmexxi mill-Prim Ministru.

L-applikazzjoni għal ċittadinanza Maltija

Il-proċess ta’ applikazzjoni għan-naturalizzazzjoni huwa rigoruż u jeħtieġ preparazzjoni bir-reqqa biex tinġabar l-informazzjoni kollha meħtieġa. Iż-żmien tal-ipproċessar jista’ jvarja u huwa diffiċli jitbassar. Dan normalment jiddependi fuq il-faċilità li biha l-applikant ikollu aċċess għad-dokumentazzjoni meħtieġa u l-kumplessità ġenerali ta ‘l-applikazzjoni.

Hawn deskrizzjoni qasira tal-proċess:

Stadju 1: Tħejjija tal-applikazzjoni u l-approvazzjoni preliminari mill-avukati tal-aġenzija akkreditata mill-Ewropa, Corance SARL.

Stadju 2: Sottomissjoni ta’ fajl ta’ applikazzjoni għan-naturalizzazzjoni.

Stadju 3: Proċessar tal-applikazzjoni u pre-verifika mill-gvern Malti.

Stadju 4: Ksib tal-approvazzjoni.

Stadju 5: Kontribuzzjoni għall-fond soċjali u l-iżvilupp nazzjonali tal-pajjiż.

Stadju 6: Isir investiment fi proprjetà immobbli u x-xiri ta’ bonds tal-gvern fi żmien 4 xhur wara l-approvazzjoni.

Stadju 7: Konformità mar-rekwiżiti għall-post ta’ residenza.

Stadju 8: Ħruġ taċ-ċertifikat ta’ naturalizzazzjoni, irċevuta tal-passaport.

L-għażliet ta’ investiment

Skont il- “Programm Individwali ta’ Malta (PPIM)” l-applikant għandu jinvesti fit-tliet oqsma li ġejjin:

 1. Fond soċjali u żvilupp nazzjonali

L-applikant irid jagħti kontribuzzjoni minima ta’ 650,000 Euro, kif ukoll 25,000 Euro għal kull konjuġi u tifel minuri, u 50,000 Euro għal kull tifel dipendenti bejn it-18 u s-26 sena u kull ġenitur dipendenti li għandu aktar minn 55 sena.

 1. Proprjetà

L-applikant irid jimpenja ruħu wkoll li jagħżel lil Malta bħala l-post primarju tar-residenza tiegħu għal mill-inqas 5 snin, jew billi jixtri dar li tiswa aktar minn 350,000 Euro jew billi jikri dar b’kera annwali ta’ aktar minn 16,000 Euro.

 1. Strumenti finanzjarji approvati mill-gvern

L-applikant ikollu jinvesti 150,000 Euro fi strumenti finanzjarji approvati mill-gvern, bħal bonds jew ishma, mingħajr id-dritt li jerġa’ jbiegħ għal mill-inqas ħames snin.

Kull applikant ikollu jħallas miżata tal-awditjar għalih innifsu u l-konjuġi u d-dipendenti tiegħu. Dawn il-miżati jistgħu jiġu kklassifikati kif ġej:

 • 7,500 Euro għall-applikant ewlieni
 • 5,000 Euro għall-konjuġi
 • 5,000 Euro għal kull membru tal-familja ta’ bejn it-18 u l-25 sena jew minn 55 sena ‘l fuq
 • 3,000 Euro għal kull membru tal-familja ta’ bejn it-13 u t-18.

Il-benefiċċji taċ-ċittadinanza Maltija

Bħala ċittadin malti tista’ tgawdi minn ħafna benefiċċji:

 • L-opportunità li tgħix f’pajjiż stabbli, rispettat u newtrali tal-Commonwealth, li s-sistema politika tiegħu hija bbażata fuq l-iskema parlamentari Ingliża.
 • Ċittadinanza sħiħa bid-dritt li tgħix u taħdem fil-pajjiż.
 • Sistema ta’ taxxa bi qligħ mingħajr drittijiet tal-istat fuq proprjetà, donazzjoni jew drittijiet ta’ wirt. Barra minn hekk, iċ-ċittadini Maltin li ma jgħixux fil-pajjiż iħallsu t-taxxa biss fuq id-dħul li jirċievu fit-territorju.
 • L-abbiltà li żżomm ċittadinanza doppja jekk ikun mixtieq.
 • L-abbiltà li tissetilja fi kwalunkwe wieħed mit-28 stat membru tal-UE, kif ukoll fl-Isvizzera.
 • L-abbiltà li tivvjaġġa mingħajr viża f’aktar minn 166 pajjiż u territorju, inklużi l-Istati Uniti, il-Kanada, l-Unjoni Ewropea u ż-żona Schengen.

Iċ-ċittadinanza Maltija ma’ Cofrance SARL

L-applikazzjoni għal ċittadinanza doppja jista’ tkun proċess kumpless u jieħu ħafna ħin. Għalhekk f’Cofrance SARL qed nippruvaw nagħmlu l-proċess kemm jista’ jkun sempliċi għall-klijenti tagħna.

Aħna noffru dawn is-servizzi:

 • Maniġer personali bħala l-unika persuna ta’ kuntatt waqt l-ipproċessar tal-applikazzjoni tiegħek.
 • Appoġġ professjonali matul il-proċess kollu.
 • Preparazzjoni u reviżjoni tad-dokumenti.
 • Rappreżentanza f’ismek fil-gvern.
 • Immaniġġar u riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet legali kollha relatati mal-proċess tal-applikazzjoni.
 • Servizzi addizzjonali fuq talba tal-klijenti:
 • Servizz ta’ concierge
 • Konsultazzjoni tal-proprjetà: xiri, kiri f’Malta
 • Servizzi tan-nutar pubbliku
 • Assistenza waqt li tkun qed iġġorr
 • Servizzi ta’ traduzzjoni
 • Ippjanar tat-taxxa
 • Servizzi mediċi
 • Ippjanar fiduċjarju
 • Servizzi bankarji

Il-Programm tal-Investitur Individwali Malti

Malta hija waħda mill-ftit pajjiżi Ewropej li toffri ċittadinanza permezz ta’ programm ta’ investiment li huwa apprezzat ħafna fid-dinja. Dan il-programm ta’ investiment għaċ-ċittadinanza, magħruf bħala l-Programm tal-Investitur Individwali Malti (PPIM), huwa l-ewwel programm rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-PPIM huwa maħsub għal nies sinjuri li jixtiequ jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet taċ-ċittadinanza ta’ pajjiż tal-UE. Il-kandidati għandu jkollhom mill-inqas 18-il sena, ikunu f’saħħithom u jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibilità b’ “rekord nadif”. Malta tmexxi reviżjoni legali rigoruża biex tiżgura li l-aqwa kandidati biss ikunu naturalizzati.Konjuġi, tfal u ġenituri jistgħu jiddaħħlu fl-applikazzjoni.

Attenzjoni – dokumenti

Sabiex tinkiseb iċ-ċittadinanza Maltija b’suċċess, il-kumpanija legali Cofrance SARL tirrakkomanda li għandha tingħata attenzjoni bir-reqqa lill-preparazzjoni tad-dokumenti skont ir-regoli u l-istandards kollha. Aktar ma l-klijent jipprovdi dokumenti dettaljati, kompluti u ta’ kwalità, iktar jistenna li jirċievi passaport Ewropew malajr.Għalhekk. L-applikant huwa mitlub jagħmel hekk:

 • Formoli ta’ applikazzjoni meħtieġa legalment li jistgħu jintalbu mingħand impjegati ta’ Cofrance SARL fuq formoli uffiċċjali jew direttament mill-konsulat Malti;
 • Rapporti ta’ integrità mill-Pulizija (mill-pajjiż tal-oriġini u mill-pajjiż ta residenza, jekk applikabbli). Għandhom jiġu pprovduti għall-applikanti kollha minn 12-il sena ‘l fuq;
 • Evidenza li l-applikant ewlieni ikun ilu joqgħod f’Malta għal sena qabel in-naturalizzazzjoni;
 • Ċertifikati mediċi li jikkonfermaw li l-applikant u d-dipendenti tiegħu ma jbatux minn mard infettiv u jinsabu f’saħħithom;
 • Evidenza ta’ investiment fi proġetti ta’ proprjetà jew assi statali f’Malta skont ir-regoli;
 • Ċertifikati: twelid u żwieġ (jekk applikabbli);
 • Kopji ċċertifikati tal-paġni kollha tal-karta tal-identità, il-passaporti, kemm dawn t’issa kif ukoll dawk li skadew;
 • Ritratti riċenti bil-kulur u d-daqs tal-passaport;
 • Karta tal-identità militari (għal dawk kollha li lestew servizz militari);
 • Ċertifikati aġġornati u dikjarazzjonijiet bankarji;
 • Ċertifikat tal-kumpanija rreġistrata, ittra minn min iħaddem;
 • Ċertifikat tat-taxxa;
 • Konferma li għandek polza medika Sħiħa/Estiża;
 • Ċertifikat ta’ Residenza.
Читайте также:  {:ru}Инвестиции в недвижимость Мальты: 5 советов, которые необходимо учесть{:}{:ua}Інвестиції в нерухомість Мальти: 5 порад, які необхідно врахувати{:}

Għal riżultat pożittiv, meta tapplika għaċ-ċittadinanza Maltija, għandha tingħata attenzjoni mhux biss li l-lista tad-dokumenti mitluba tkun kompluta, iżda wkoll li jkun ssottometti b’mod korrett lill-awtoritajiet superjuri.

Il-format tal-preparazzjoni u s-sottomissjoni tad-dokumenti

Meta tissottometti l-pakkett tal-applikazzjoni, huwa rrakkomandat ħafna li l-formoli u d-dokumenti li jakkumpanjawhom jitpoġġew f’fajls tal-plastik imtaqqba u mmarkati (waħda għal kull formola). Il-fajls tal-plastik għandhom jitpoġġew f’folder bi ċrieki A4, b’hekk jitnaqqas ir-riskju li jintilfu d-dokumenti u jiffaċilita l-aċċess għal fajls speċifiċi.

Ir-ring binder A4 għandu jindika b’mod ċar l-isem tal-Konċessjonarju, il-Persuna Akkreditata, jew l-Aġent Approvat (skont il-każ) u l-applikant ewlieni. Huwa rrakkomandat ukoll li jitniżżel id-dettall/l-indiċi tal-lista tad-dokumenti sottometti fl-ittra ta’ akkumpanjament mehmuża.

L-ordni tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni rrakkomandata

 • Ittra ta’ akkumpanjament
 • Prokura
 • Ittra għall-offerta ta’ residenza
 • Formola N (jew Formola O/P, jekk applikabbli)
 • Formola PDFEE
 • Formola SSFW flimkien mad-dikjarazzjonijiet bankarji (mill-applikant ewlieni jew il-benefiċjarju)
 • Formola PSC (ritratt mehmuż, l-ieħor mehmuż mal-fajl).
 • Formola MRQ (bid-dokumentazzjoni ta’ identifikazzjoni ffirmata minn tabib)
 • Passaport internazzjonali – wieħed għal kull applikant jew aktar
 • Karta(i) tal-Identità (jew l-ekwivalenti ġurisdizzjonali)
 • Permessi ta’ residenza (inkluż Malta)
 • Ċertifikati tat-twelid
 • Dokumenti b’bidla fl-isem (jekk applikabbli)
 • Karta tal-identità militari (skont il-każ)
 • Evidenza ta’ sjieda ta’ negozju
 • Ċertifikati taż-żwieġ
 • Ċertifikati tad-divorzju
 • Ċertifikat ta’ residenza li jispeċifika l-indirizz
 • Ċertifikat oriġinali tal-kondotta tal-pulizija
 • Affidavits (eż. dipendenza, eċċ)
 • Dokumentazzjoni oħra ta’ akkumpanjament

Is-sottomissjoni tal-applikazzjoni

Ladarba l-formoli kollha jkunu tlestew u d-dokumentazzjoni ta’ akkumpanjament tkun ġiet ippreparata, il-pakkett tal-applikazzjoni jista’ jiġi sottomess. Hekk kif jasal il-fajl, l-awtorità rilevanti tivverifika l-kompletezza u l-eżattezza tad-dokumentazzjoni sottomessa. B’mod partikolari, tingħata attenzjoni lid-dettalji li ġejjin:

 • Ittra ta’ akkumpanjament, ippreparat mill-applikant jew ir-rappreżentant tiegħu, fejn l-ittra għandha jkollha id-dettalji ewlenin tal-persuni li huma parti mill-applikazzjoni u mid-dokumentazzjoni pprovduta għal kull persuna
 • Ittra għall-offerta ta’ residenza
 • Prokura maħruġa mill-applikant ewlieni lir-rappreżentant tiegħu jew lil-entità legali li tawtorizzah biex jaġixxi f’isem l-applikant.

Jekk xi wieħed mid-dokumenti ta’ hawn fuq huwa nieqes, l-awtorità responsabbli żżomm il-fajl sottomess, imma ma tibdiex tipproċessa l-applikazzjoni qabel ma d-dokumenti nieqsa jkunu ġew sottomessi.

Hekk kif l-awtorità statali responsabbli tiddeċiedi li l-applikazzjoni ġiet ipproċessata kif xieraq u tkun akkumpanjata bid-dokumenti msemmija hawn fuq, il-konferma li tkun waslet tintbagħat b’email lill-applikant. Imbagħad l-applikazzjoni tiġi pproċessata għall-kompletezza u l-korrettezza.

Il-Proċess għall-valutazzjoni tal-kompletezza u l-korrettezza

L-assessuri tas-servizz pubbliku ta’ Malta jirrevedu kull formola u dokument sottomess għall-konformità mal-obbligi legali. Meta l-applikazzjoni tiġi aċċettata, tintbagħat ittra uffiċjali li tindika t-tlestija tal-ewwel fażi tal-proċess tal-applikazzjoni akkumpanjata minn Talba għall-Ħlas (PRV). Il-PRV tinkludi:

 • – l-ammont li jifdal tal-kontribuzzjoni mhux rifondibbli,
 • ħlasijiet għad-Diliġenza Dovuta,
 • ħlasijiet għall-Passaport u
 • servizzi bankarji.

Jekk l-evalwaturi jsibu xi informazzjoni mhux kompluta jew mhux korretta, ir-riżultati jiġu pprovduti fir-Rapport tal-Formola M4. Dan id-dokument jelenka l-kwistjonijiet kollha li jqumu fl-applikazzjoni għal aktar stħarriġ lill-applikant.

Għal din ir-raġuni, huwa rrakkomandat ħafna li l-applikant iżomm kopji tad-dokumenti kollha sottomessi lill-awtoritajiet statali Maltin. Meta wieħed iżomm il-kopji din għandha tiffaċilita l-eliminazzjoni ta’ żbalji elenkati fir-rapport tal-Formola M4 u b’hekk tippermetti s-sottomissjoni ta’ dokumenti aġġornati jew riveduti mingħajr il-ħtieġa li jintbagħat lura l-fajl (mhux aċċettat mis-servizz ċivili). Il-vantaġġ ta’ dan il-metodu ta’ azzjoni huwa li ż-żmien tal-ipproċessar jitnaqqas b’mod sinifikanti ladarba tkun ġiet ipprovduta d-dokumentazzjoni korretta.

L-iżbalji li jiffaċċjaw huma differenti. Madankollu, l-iktar żbalji komuni huma elenkati hawn taħt:

 • Żbalji jew informazzjoni mhux kompluta fil-formoli.

F’każijiet bħal dawn l-applikant għandu jimla t-taqsima relevanti fir-rapport tal-Formola M4 mibgħut mill-korp pubbliku, u jipprovdi l-informazzjoni korretta. Il-formola għandha tiġi ffirmata, ittimbrata u mibgħuta lura lill-awtorità pubblika (l-oriġinali biss).

Pereżempju, jekk m’hemmx numru tal-passaport fil-Formola PDFEE, din l-informazzjoni tkun indikata fir-rapport tal-Formola M4. Imbagħad id-dokument jiġi ffirmat, ittimbrat, datat u mibgħut lura lill-kummissjoni għal aktar reviżjoni.

 • Ċertifikazzjoni mhux korretta tal-formoli jew tad-dokumentazzjoni ta’ akkumpanjament.

F’dawn il-każijiet, ikun indikat jekk id-dokument kienx iċċertifikat ħażin. L-applikant jista’ mbagħad juża l-kopji ssejvjati biex jikkoreġi l-iżbalji ssottolinjati. Referenza għall-azzjoni meħuda għandha ssir fir-Rapport tal-Formola M4

 • Formoli nieqsa jew dokumenti ta’ sostenn.
Читайте также:  Когда требуется поддержка криптоюриста

F’dan il-każ l-informazzjoni nieqsa mitluba għandha tkun ipprovduta.

L-istadju tad-Diliġenza Dovuta

Ladarba l-applikazzjoni tkun ġiet aċċettata formalment, tibda t-tieni fażi ta’ 120 (mija u għoxrin) jum, li matulhom isiru aktar reviżjonijiet u fil-fond tad-Diliġenza ta’ Approvazzjoni fil-prinċipju. Kultant matul dan il-proċess kultant tkun meħtieġa dokumentazzjoni u/jew kjarifika addizzjonali mill-applikant/partijiet terzi ewlenin.

Peress li din l-informazzjoni hija meħtieġa għall-kontinwazzjoni tal-verifika u l-kontrolli, il-countdown ta’ 120 (mija u għoxrin) jum ikun sospiż mid-data li fiha ssir it-talba sad-data li fiha tkun waslet l-informazzjoni. Għalhekk, huwa fl-interess tal-applikant ewlieni li ma jħallix dewmien fit-tħejjija u s-sottomissjoni ta’ informazzjoni biex jitlesta dan l-istadju.

Skont in-natura tat-talba, il-format li fih għandha tiġi pprovduta d-dokumentazzjoni meħtieġa għandu jissodisfa l-kriterji stabbiliti f’dan id-dokument. Hawn taħt hawn lista ta’ eżempji ta’ dawn il-kriterji:

 • Applikazzjonijiet. Meta l-applikazzjonijiet ikunu mitluba minn kwalunkwe applikant, dawn għandhom jiġu sottomessi fil-format oriġinali u ffirmati mill-persuna kkonċernata. Mod ieħor, applikazzjonijiet bħal dawn jistgħu jintbagħtu b’email.
 • Affidavits. Meta jintalab affidavit, għandu jkun iċċertifikat u ppreparat minn avukat jew nutar pubbliku liċenzjat.
 • Ċertifikati maħruġa minn istituzzjonijiet uffiċjali. Meta ċertifikati addizzjonali maħruġa minn aġenziji uffiċjali jkunu meħtieġa, evidenza ta’ awtentiċità u, fejn applikabbli, traduzzjonijiet għandhom jiġu pprovduti.
 • Dokumentazzjoni tal-kumpanija. Jekk tintalab dokumentazzjoni addizzjonali tal-kumpanija, din għandha tiġi pprovduta skont il-parametri kollha pprovduti.

Il-Ġurament tal-lealtà u n-Naturalizzazzjoni

Wara perjodu ta’ 120 (mija u għoxrin) jum, l-applikanti magħżula jirċievu Ittra ta’ Approvazzjoni fil-prinċipju flimkien ma’ Talba għal kontribuzzjonijiet (CRV) biex jagħmlu l-ħlasijiet li jkun fadal. Din il-korrispondenza tintbagħat lill-applikant ewlieni fejn tiddeskrivi l-obbligi li l-applikant ewlieni għandu jissodisfa skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Att Legali 47 tal-2014.

L-applikant għandu jipprovdi pakkett sħiħ ta’ dokumenti f’fajls separati tal-plastik għall-verifika:

 • Kopja tal-Ftehim tal-Kiri jew Proprjetà ta’ Xiri skont l-Avviż Legali LN47 / 2014, kif ukoll konferma mill-applikant ewlieni li hu mhux ser jittrasferixxi l-proprjetà f’pussess ta’ partijiet terzi għal mill-inqas 5 snin.
 • Ċertifikat ta’ Xiri ta’ Ishma tal-Istat / Bonds
 • Ċertifikat ta’ Assigurazzjoni Estiża/Sħiħa tas-Saħħa (livell ta’ kopertura minima ta’ 50,000 euro kull persuna)
 • Konferma (b’dokumenti ta’ sostenn) li l-miżuri mniżżla oriġinarjament fl-Ittra ta’ Intenzjoni jkunu ġew implimentati b’mod sħiħ jew qed jiġu implimentati.

Flimkien mad-dokumenti msemmija hawn fuq, l-applikant għandu jipprovdi wkoll id-dokumenti li ġejjin mill-inqas xahar qabel iż-żjara tiegħu f’Malta għall-iskop tal-Ġurament ta’ lealtà:

 • Ċertifikati oriġinali tat-twelid, taż-żwieġ u tad-divorzju (jekk applikabbli) tal-applikanti. Jekk l-oriġinali mhumiex disponibbli, l-applikanti għandhom jipprovdu dikjarazzjonijiet uffiċjali ċċertifikati b’mod sħiħ lill-awtoritajiet tal-istat. Jekk jogħġbok ara li kopji awtentiċi taċ-ċertifikati tal-atti / twelid / żwieġ / divorzju jkunu ċċertifikati mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż.
 • Formoli tar-Reġistru mill-Istat

Lista:

 • Twelid
 • Żwieġ
 • Żwieġ Ċivili (jekk applikabbli)
 • Żwieġ tal-istess sess (jekk applikabbli)
 • Applikazzjoni Formola A tal-Passaport

Kondizzjonijiet:

 • Għal applikanti minn 12-il sena ‘l fuq, ritratt tal-passaport wieħed.
 • Żewġ ritratti ċċertifikati tal-passaport huma meħtieġa għat-tfal ta’ taħt it-12-il sena.
 • Tfal taħt it-18-il sena jeħtieġu l-firma tal-ġenituri tagħhom fuq Formola A.
 • Kopja ċċertifikata tal-paġna bid-data tal-passaport għandha tiġi pprovduta għal kull applikant.

Wara li d-dokumenti msemmija hawn fuq ikunu ġew riveduti u vverifikati, Ittra ta’ Stedina tinħareġ lill-applikant u lid-dipendenti tiegħu għall-Ġurament ta’ lealtà. Meta tiġi miftiehma l-laqgħa, l-applikant għandu jinforma bid-denominazzjoni reliġjuża tiegħu.

Meta żżur Malta biex tieħu l-Ġurament ta’ lealtà mill-applikanti u d-dipendenti tagħhom, hija prevista residenza legali ta’ madwar 5 ijiem xogħol bil-għan li tieħu l-Ġurament u jinħarġu l-passaporti. Immedjatament wara l-Ġurament ta’ lealtà id-data bijometrika tittieħed minn kull applikant. Il-passaporti jinħarġu biss personalment lil kull applikant mal-awtoritajiet Maltin.

Mili tal-formoli tal-applikazzjoni

Meta tissottometti dokumenti għall-konsiderazzjoni huwa importanti ħafna li kull membru tal-familja tal-applikant jimla d-dokumenti b’mod korrett u sħiħ. Aħna nirrikkmandawlek li tagħti attenzjoni għall-punti li ġejjin:

Formola N

L-ismijiet u l-kunjomijiet tad-dipendenti għandhom jiġu ddikjarati b’mod ċar flimkien. L-istat tar-relazzjoni tagħhom mal-applikant ewlieni (AE) u r-raġunijiet għalfejn il-persuna hija kkunsidrata eliġibbli għandhom jiġu ddikjarati b’mod korrett. Huwa rakkomandabbli li ssir referenza għad-dokumentazzjoni sottomessa bħala ċertifikat ta’ dipendenza sabiex l-assessuri jkunu jistgħu jistabbilixxu konnessjonijiet xierqa: per eżempju,

«Dipendenti minuri – Iben, kif iddikjarat fiċ-ċertifikat tat-twelid sottomess bħala parti mill-pakkett tal-applikazzjoni».

«Dipendenti mill-adulti – Omm kif iddikjarat fiċ-ċertifikat tat-twelid tiegħi (AE); spjegazzjonijiet addizzjonali huma pprovduti fl-affidavit iffirmat li jindika d-dipendenza finanzjarja tad-dipendent ».

Firma u data. Huwa estremament importanti li l-AE tiffirma u tistabbilixxi d-data fuq Parti A tal-formola. Ara li d-data f’Parti A ma tistax issegwi d-data f’Parti F tal-Formola N.

Numru ta’ identifikazzjoni tal-karta tal-identità. Fil-kolonna B5 l-AE trid tispeċifika n-numru ta’ identifikazzjoni tal-karta tal-identità jew l-ekwivalenti tal-ġurisdizzjoni tiegħu (jiġifieri d-dokument użat għall-identifikazzjoni fil-pajjiż taċ-ċittadinanza)

Jekk l-AE għandha aktar minn ċittadinanza waħda, u għalhekk aktar minn karta tal-identità waħda, kollha għandhom jiġu mniżżla kif xieraq f’forma ċara.

L-istruzzjonijiet huma pprovduti taħt kull sett ta’ applikazzjoni (C1 sa C2; C3 sa C12; C13; C14 sa C16). Huwa importanti li tikkonforma ma’ dawn ir-rekwiżiti u tipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni fl-istadju tal-filing tal-applikazzjoni.

Parti F. Huwa essenzjali li l-Applikant u l-Kummissarju tal-Ġuramenti jiffirmaw il-formola f’kull paġna. Bl-istess mod, il-Parti F għandha timtela kollha. Iċ-ċertifikat mill-Kummissarju tal-Ġurament (jew l-ekwivalenti ġurisdizzjonali tiegħu) għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fiċ-Checklist u għalhekk jinkludi l-informazzjoni li ġejja: Data, Isem, Professjoni, Indirizz tar-Residenza / indirizz tan-Negozju; Numru tat-telefon u indirizz elettroniku.

Читайте также:  {:ru}Гольф-туры на Мальту{:}{:ua}Гольф-тури на Мальту{:}

Formola O

Parti A. L-isem tal-konjuġi/adult dipendenti għandu jkun imniżżel b’mod ċar flimkien mal-indirizz attwali tar-residenza. Huwa importanti li tagħżel l-options it-tajba (konjuġi/dipendenti ieħor). Huwa wkoll importanti li jiġi speċifikat l-isem tal-AE u t-tip ta’ dipendenza minn AE f’B11. Parti A għandha tkun tiġi ffirmata mill-konjuġi/adult dipendenti u datata.

B5. Fil-kolonna B5, il-konjugi / adult dipendenti għandu jindika n-numru ta’ identifikazzjoni tal-karta tal-identità tiegħu. Jekk l-applikant ikollu iktar minn ċittadinanza waħda u għalhekk aktar minn karta tal-identità waħda, dawn għandhom ikunu ddikjarati b’mod ċar.

B11. It-tip ta’ dipendenza mill-AE għandha tkun iddikjarata b’mod ċar.

Pereżempju: «Jiena l-konjuġi tal-applikant ewlieni (is-Sur A.A.A.A.A.). Ma naħdimx u finanzjarjament jien niddependi b’mod sħiħ fuq ir-raġel tiegħi. Jekk jogħġbok irreferi għall-kopja taċ-ċertifikat taż-żwieġ provdut u l-affidavit mehmuż li jindika l-istat tad-dipendenza tiegħi, rispettivament ».

Eżempju 2: «Jiena iben l-applikant ewlieni (is-Sur A.A.A.A.A.). Bħalissa qed nistudja fl-Università AAAAA u għalhekk ma naħdimx. Jirriżulta li jien niddependi bis-sħiħ fuq l-applikant ewlieni, kif muri miċ-ċertifikat tat-twelid tiegħi u l-affidavit ».

Formola P

Parti A1. (a) trid timtela mill-ġenituri bijoloġiċi tal-minuri dipendenti, filwaqt li Taqsima A1. (b) trid timtela jekk il-ġenitur huwa l-gwardjan legali ta’ minuri dipendenti.

Parti A. Huwa importanti ħafna li fil-Parti A jimtlew it-taqsimiet kollha jew jiġu mmarkati b’karattri speċjali biex jindikaw li ma jistgħux jimtlew.

Id-dokumentazzjoni dwar l-Impjiegi

Fir-rigward tal-impjiegi/ta ‘dawk li jaħdmu għal rashom, huwa importanti li tkun ipprovduta d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa kif dettaljata fiċ-Checklist u r-rakkomandazzjonijiet.

 • Dikjarazzjonijiet bankarji
 • Formola PSC. Parti A. Għandhom jimtlew it-taqsimiet kollha u l-ebda waħda minnhom m’għandha titħalla vojta. Ir-ritratt għand u jitpoġġa fit-taqsima speċifikata sabiex ma jkunx jista’ jitmexxa u b’hekk il-formola ma titqattax. Kull applikant ta’ 14 (erbatax)-il sena jew akbar għandu jkun preżenti biex jiffirma.

Ir-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni ta’ dokumenti

Kif indikat fit-taqsima oriġinali tal-Formola PSC, ċertifikati minn avukati/nutara barranin jeħtieġu apostille jew legalizzazzjoni xierqa.

 1. Avukat / Nutar Pubbliku bbażat Malta: m’hemmx il-ħtieġa ta’ apostille jew aktar legalizzazzjoni.
 1. Rappreżentazzjoni tal-konsulat jew dik diplomatika f’Malta: m’hemmx il-ħtieġa ta’ apostille jew aktar legalizzazzjoni.
 1. Avukat / Nutar Pubbliku f’pajjiż li hu parti mill-Konvenzjoni tal-Apostille: tinħtieġ l-Apostille, rispettivament.
 1. Avukat / Nutar Pubbliku barrani f’pajjiż li mhux parti mill-Konvenzjoni tal-Apostille: L-Avukat/In-Nutar Pubbliku jlestu l-proċess ta’ ċertifikazzjoni u mbagħad id-dokument jiġi sottomess lill-awtoritajiet tal-istat għal ċertifikazzjoni neċessarja tal-istat.

L-awtentikazzjoni u t-traduzzjoni tad-dokumentazzjoni

Il-punti li ġejjin għandhom iservu bħala gwida għall-awtentikazzjoni ta’ kopji veri ċċertifikati tal-oriġinali.

Dokumenti barranin meta għandhom jeħtieġu awtentikazzjoni għall-użu tagħhom barra l-pajjiż?

L-awtentikazzjoni ta’ dokument barrani hija meħtieġa fil-każijiet li ġejjin:

 1. Kull meta Nutar jew Avukat barrani jimla l-Formola PSC; u
 1. Kull meta n-Nutar jew l-Avukat barrani jiċċertifika dokument li hu kopja awtentika tal-oriġinal.

Skont il-ġurisdizzjoni li fiha d-dokumentazzjoni tkun ippreparata, l-awtentikazzjoni għandha ssir f’wieħed mit-tliet formati li ġejjin:

 • Apostille taħt il-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 dwar it-Tneħħija tal-Ħtieġa ta’ Legalizzazzjoni fuq Dokumenti Pubbliċi Barranin, hija meħtieġa fil-każ ta’ ġurisdizzjoni li hija parti f’dik il-konvenzjoni; jew
 • Evidenza ta’ ċertifikat ta’ avukat jew nutar tal-awtorità statali relevanti f’ġurisdizzjoni li ma mhix parti mill-Konvenzjoni; jew
 • Approvazzjoni taċ-ċertifikat minn Konsulari Malti jew missjoni diplomatika fil-każ ta’ ġurisdizzjoni li mhix parti mill-Konvenzjoni.

Fir-rigward tal-formati ta’ awtentikazzjoni / legalizzazzjoni ta’ dokumenti, ta’ min wieħed jinnota li l-appostille huwa pprovdut f’format stampat jew printjat, li jikkonsisti f’10 oqsma standard numerati. Normalment huwa dokument stampat fuq l-aħħar paġna, li huwa legalizzat jew mehmuż kif jixraq.

It-Traduzzjoni ta’ dokumenti

Skont ir-regoli bażiċi biex tinkiseb iċ-ċittadinanza Maltija, kull dokument, timbru, siġill, eċċ. f’lingwa barranija għandu jkollu miegħu traduzzjoni għall-Ingliż.

It-traduzzjonijiet għandhom jitħejjew minn professjonist (akkreditat uffiċjalment quddiem qorti tal-liġi), aġenzija tal-gvern, organizzazzjoni internazzjonali jew rappreżentanza uffiċjali simili. Jekk it-traduzzjoni hija ppreparata f’pajjiż fejn m’hemmx tradutturi akkreditati uffiċjalment, ix-xogħol għandu jitħejja minn kumpanija li l-attività prinċipali jew l-attività ewlenija tagħha hija biss it-traduzzjoni professjonali. Għandha tiġi ffirmata minn tal-inqas persuna awtorizzata waħda tal-kumpanija tat-traduzzjoni.

Jekk jogħġbok ara li t-traduttur għandu jipprovdi data ċara u li tinqara, isem, professjoni, indirizz tar-residenza/uffiċċju, numru tat-telefon u indirizz elettroniku.

Fil-każ ta’ aġenziji tat-traduzzjoni għandhom jużaw formoli li jkun fihom id-dettalji kollha relatati mal-kumpanija li tkun għamlet it-traduzzjoni.

Huwa rrakkomandat ħafna li tuża s-servizzi ta’ aġenziji/tradutturi magħrufa u ta’ reputazzjoni tajba.Huwa importanti li wieħed jinnota li fi kwalunkwe stadju fil-proċess tal-applikazzjoni l-awtoritajiet statali f’Malta jistgħu jitolbu informazzjoni addizzjonali relatata mat-traduttur u/jew mal-aġenzija tat-traduzzjoni.

Malta minn Cofrance SARL

Cofrance SARL, kumpanija legali fl-Ewropa, tista’ tgħinek tipprepara:

 • Pakkett sħiħ ta’ dokumenti għaċ-ċittadinanza Maltija u tikseb passaport Ewropew
 • Traduzzjoni akkreditata taċ-ċertifikati, applikazzjoni u forom neċessarji kollha
 • Tipprovdi l-pakkett sħiħ ta’ dokumenti f’format xieraq
 • Tassigura konformità sħiħa mar-rekwiżiti legali
 • Iżżomm kunfidenzjalità ta’ informazzjoni
 • Takkumpanja l-proċess ta’ reġistrazzjoni ta’ ċittadinanza Ewropea mill-ewwel jiem sakemm tirċievi l-passaport.

Cofrance SARL tiftaħlek bibien fl-Ewropa!

Sir ċittadin kuntent ta’ Malta!