Kumpanija azzjonarja Maltija u tassazzjoni

Путешествия бизнес авиацией

Kumpaniji azzjonarji jistgħu jkunu stabbiliti f’Malta biex ikollhom ishma, titoli, assi, bħal jottijiet, ajruplani, biċċiet ta’ arti, proprjetà immobbli, investimenti, proprjetà intellettwali, assi fissi (assi industrijali), kif ukoll proprjetà personali.

Minħabba tassazzjoni unika, Malta qed issir dejjem aktar attraenti għal dawk li jixtiequ jistabbilixxu kumpanija azzjonarja. Diversi sistemi ta’ taxxi japplikaw f’każijiet differenti:

 • Eżenzjoni mill-parteċipazzjonijiet.
 • Id-dividendi rċevuti huma eżentati mit-taxxa f’Malta.
 • Qligħ kapitali huma eżentati mit-taxxa.

Eżenzjoni mill-parteċipazzjonijiet

L-eżenzjoni tal-parteċipazzjonijiet tapplika għad-dividendi u l-qligħ kapitali, derivati mill-bejgħ ta’ sehem jew mit-trasferiment ta’ parti jew il-proprjetà kollha.

Parteċipazzjoni kwalifikanti

Eżenzjoni kwalifikanti tfisser li kumpanija hija eżentata mit-taxxa fuq id-dħul u/jew mit-taxxa fuq il-qligħ kapitali, riċevuta minn kumpanija azzjonarja, reġistrata f’Malta, minn parteċipazzjoni kwalifikanti jew mid-dispożizzjoni ta’ tali parteċipazzjoni, sakemm il-kumpanija tippossjedix direttament jew indirettament il-proprjetà, li tinsab f’Malta, jew id-dritt għal dik il-proprjetà.

Parteċipazzjoni kwalifikanti hija każ meta kumpanija residenti f’Malta jkollha interessi f’entità legali oħra u:

 • tippossjedi direttament mill-inqas għaxra fil-mija tal-ishma ta’ kumpanija oħra, li l-kapital tagħha huwa kompletament jew parzjalment maqsum f’ishma, u dan il-pakkett jagħti d-dritt għal mill-inqas għaxra fil-mija lil kwalunkwe tnejn minn dawn li ġejjin (“dritt ta’ pussess”):
  • id-dritt għall-votazzjoni;
  • il-dritt li jinkisbu profitti li għandhom jitqassmu;
  • id-dritt għall-assi, imqassma f’każ ta’ likwidazzjoni;
Читайте также:  Правовое регулирование азартных игр в странах Евросоюза

jew:

 • il-kumpanija hija azzjonista ta’ kumpanija oħra u għandha d-dritt, fid-diskrezzjoni tagħha, li titlob u takkwista l-bilanċ kollu tal-ishma azzjonarji, li ma jkunux proprjetà tagħha;

jew:

 • il-kumpanija hija azzjonista f’kumpanija oħra u għandha d-dritt tal-ewwel rifjut f’każ ta’ bejgħ, xiri mill-ġdid jew kanċellazzjoni tal-ishma kollha tal-kumpanija, li ma jkunux ikkontrollati mill-kumpanija azzjonarja;

jew:

 • il-kumpanija hija azzjonista f’kumpanija oħra u għandha d-dritt li tipparteċipa fix-xogħol tal-Bord tad-Diretturi tagħha jew li taħtar ir-rappreżentant tagħha għall-Bord tad-Diretturi bħala direttur;

jew:

 • il-kumpanija hija azzjonista ta’ kumpanija oħra u għandha investimenti fiha, li jirrappreżentaw mill-inqas miljun mija u erbgħa u sittin elf euro (1,164,000 euro) (jew ammont ekwivalenti f’munita barranija). Investiment bħal dan għandu jappartjeni lill-kumpanija fuq bażi kontinwa għal mill-inqas 183 ġurnata;

jew:

Авиаперелеты на спортивные события

Читайте также:  {:ru}Кому на Мальте жить хорошо, или 5 причин иммигрировать на экзотический остров{:}{:ua}Кому на Мальті жити добре, або 5 причин іммігрувати на екзотичний острів{:}{:ge}ვისთვის არის შესანიშნავი მალტაზე ცხოვრება, ანუ ეგზოტიკურ კუნძულზე ემიგრაციის 5 მიზეზი{:}{:tj}Кӣ дар Малта зиндагии хубро дорад ё 5 сабаби муҳоҷират ба ҷазираи ғароиб{:}{:am}Ո՞վ է նախընտրում ապրել Մալթայում կամ 5 պատճառ էկզոտիկ կղզի ներգաղթելու համար{:}

il-kumpanija hija azzjonista f’kumpanija oħra, fejn il-pussess ta’ dawn l-ishma ikun immirat lejn l-iżvilupp tan-negozju tagħha stess, u ma jintużawx għal skopijiet ta’ kummerċ.

Termini oħra ta’ użu

L-eżenzjoni mill-parteċipazzjonijiet tad-dividendi tapplika jekk l-organizzazzjoni li fiha sseħħ il-parteċipazzjoni kkwalifikata:

 • hija residenti jew hija rreġistrata fl-Unjoni Ewropea;
 • hija ntaxxati mill-inqas 15%;
 • ma tirċevix aktar minn 5% tad-dħul passiv tagħha minn imgħax jew royalties.

Dan huwa l-ewwel sett ta’ kondizzjonijiet li jikkostitwixxu parti mill-ġlieda ta’ Malta kontra l-abbuż, rigward l-eżenzjoni minn parteċipazzjoni kwalifikanti. Waħda biss mit-tliet kriterji għandha tiġi sodisfatta sabiex l-eżenzjoni tapplika. Jekk l-ebda waħda mill-kondizzjonijiet t’hawn fuq ma tiġi sodisfatta, iż-żewġ kondizzjonijiet t’hawn taħt għandhom jiġu ssodisfati bis-sħiħ:

 • il-pussess ta’ ishma ta’ entità legali – mhux residenti ta’ Malta – minn kumpanija, rreġistrata f’Malta, mhix investiment f’portafoll, sakemm l-entità legali t’hawn fuq tirċievi aktar minn ħamsin fil-mija tad-dħul tagħha minn investimenti f’portafoll; U
 • Il-profitt ta’ entità legali mhux residenti ikun intaxxat mill-inqas 5%.

Il-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-eżenzjoni mill-parteċipazzjoni tad-dividendi mhumiex applikati fil-każ ta’ profitti, derivati mit-trasferiment ta’ parteċipazzjoni fil-kapital.

Читайте также:  Директор Cofrance Sarl встретится с министром Энергетики Мальты

Għandu jiġi nnotat ukoll li, mis-sena ta’ rapportar 2014, ir-regoli tal-eżenzjoni mill-parteċipazzjonijiet li ġew estiżi japplikaw ukoll għal dħul u qligħ kapitali, relatati mal-PE (stabbiliment permanenti), li jinsab barra minn Malta.

Cofrance SARL tipprovdi firxa sħiħa ta’ servizzi lil individwi u l-familji tagħhom. Flimkien ma’ imsieħba f’postijiet strateġiċi, il-kumpanija tista’ toffri ‘l-klijenti firxa ta’ servizzi, li tkopri oqsma importanti ta’ interess, pereżempju: ippjanar internazzjonali tat-taxxa, ippjanar internazzjonali tan-negozju u pjan għall-kontinwità tan-negozju.

Cofrance SARL f’Malta

Telefon:  +35620341636

Email: vip@jet.mt

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda: l-informazzjoni li tinsab f’dan l-artiklu hija maħsuba biss biex tinforma. L-informazzjoni mogħtija m’għandhiex l-intenzjoni li tissostitwixxi kwalunkwe parir jew servizzi tal-kontabilità, legali, fiskali, jew professjonali, u aħna ma nistgħux nerfgħu r-responsabbiltà għal kwalunkwe danni minn xi persuna li jirriżultaw minn azzjoni jew ommissjoni.