Путешествия бизнес авиацией

Malta, nazzjon Mediterranju stabbli, li ilha membru tal-UE mill-2004. Il-lingwa Ingliża hija użata ħafna hawnhekk, u l-pajjiż għandu industrija tas-servizzi finanzjarji ta’ fama u żviluppata ferm.

Is-sistema regolatorja mmaniġġata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji (FSA) li tikkontrolla s-settur bankarju u tal-investiment taqbel ma’ standards rikonoxxuti internazzjonalment. Is-sistema legali bbażata fuq il-liġi ċivili hija influwenzata mil-Liġi Komuni tal-Ingilterra, filwaqt li l-liġijiet korporattivi jiddependu fuq il-Liġi tal-Kumpaniji tar-Renju Unit u d-Direttivi tal-UE. Malta għandha sistema ġudizzjarja indipendenti li ġiet immudellata fuq is-sistema ġudizzjarja tar-Renju Unit.

Malta – Kumpanija b’responsabbiltà limitata

§  Tip ta’ negozju: Kumpanija b’responsabbiltà privata.

§  Tip ta’ liġi: Liġi ċivili (influwenzata mil-liġi komuni).

§  Kumpaniji prekostitwiti: Mhux disponibbli.

§  Żmien meħtieġ għall-inkorporazzjoni: 2-3 jiem.

§  Tariffi tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji: €245 ‘il fuq skont il-kapital azzjonarju awtorizzat

§  Taxxi korporattivi: rifużjoni ta’ 35% hi possibbli skont it-tip ta’ attività

§  Aċċess għal ftehimiet ta’ tassazzjoni doppja: Iva

§  Lingwi: Ingliż

Il-Kapital azzjonarju awtorizzat jew ekwivalenti

§  Munita standard: €

§  Kapital azzjonarju awtorizzat: € 233 (20%)

 

§  Muniti awtorizzati: Kwalunkwe

§  L-inqas ammont: € 1,165

 

Id-Diretturi

§  L-inqas numru: Wieħed

§  Kontijiet disponibbli pubblikament: Iva

§  Individwu jew korporazzjoni: It-tnejn għandhom permess

§  Lokali: Le, iżda għandha tingħata konsiderazzjoni għall-iskop ta’ immaniġġar effiċjenti

§  Post tal-laqgħat: Kullimkien, iżda l-parti l-kbira tal-laqgħat għandhom isiru Malta.

§  Kwalunkwe nazzjonalità: Iva


Il-Parteċipanti

§  Rekwiżit minimu: Tnejn. L-azzjonisti tal-kumpanija għandhom permess. Azzjonist tal-kumpanija għandu permess taħt ċerti ċirkostanzi, ara t-test. §  Kontijiet disponibbli pubblikament: Iva

§  Post tal-laqgħat: Laqgħat u laqgħat ġenerali għandhom isiru f’Malta

 

Żvelar ta’ informazzjoni ta’ sjieda benefiċjarja lill-awtoritajiet

L-identità tas-sid benefiċjarju tista’ tibqa’ kunfidenzjali soġġetta għal kumpanija fiduċjarja Maltija awtorizzata kif xieraq, li tidher bħala azzjonista f’isem is-sid benefiċjarju fil-kontijiet disponibbli pubblikament. Fl-1 ta’ Jannar 2018, Malta introduċiet Reġistru ta’ Sjieda Benefiċjali li jagħti lill-awtoritajiet aċċess usa’ għal informazzjoni ta’ sjieda benefiċjarja korporattiva. Jekk kumpanija tapplika għal rifużjoni tat-taxxa, l-identità tas-sid benefiċjarju x’aktarx tiġi żvelata lill-awtoritajiet tat-taxxa ta’ Malta.

Is-segretarjat tal-Kumpanija

§  Meħtieġ: Iva §  Meħtieġ uffiċju reġistrat: Iva

Il-kontabilità

§  Meħtieġa tiġi ppreparata: Iva

§  Kontijiet disponibbli pubblikament: Iva

Авиаперелеты на спортивные события

 

§  Rekwiżiti ta’ Awditjar: Iva

§  Rekwiżit għas-sottomissjoni tal-kontijiet: Iva (awditjata)

 

Mixxellanju

§  Rekwiżit biex jiġu ppreżentati rapporti annwali: Iva.

§  Permess fit-tibdil tal-indirizz irreġistrat: Iva.

§  Ħżin ta’ reġistri u dokumenti korporattivi: il-biċċa l-kbira tad-dokumenti jinżammu fl-uffiċċju rreġistrat

Il-Kumpaniji Maltin – vantaġġi attraenti

Malta hija ġurisdizzjoni popolari b’sistema legali u amministrattiva effiċjenti. Is-sistema legali tagħha hija bbażata fuq il-liġi ċivili, iżda l-liġijiet kurrenti tat-taxxa, dawk korporattivi u tal-baħar jiddependu fuq il-leġislazzjoni tar-Renju Unit u huma rregolati mid-Direttivi applikabbli tal-UE.

Il-Proċedura ta’ inkorporazzjoni

Kumpaniji prekostitwiti mhumiex disponibbli, iżda l-proċedura ta’ inkorporazzjoni hija relattivament sempliċi u mgħaġġla. Dokumenti korporattivi jiġu sottomessi lir-Reġistratur tal-Kumpanija b’konferma tal-ħlas tal-istokk kapitali oriġinali u l-iffirmar tal-memorandum u l-istatuti tal-assoċjazzjoni. Id-diliġenza dovuta u l-iżvelar tal-għarfien tal-informazzjoni tal-klijent tiegħek huma meħtieġa; l-azzjonisti, li mhumiex residenti tal-UE/ŻEE, għandhom jissottomettu referenza bankarja. L-identità tas-sid benefiċjarju għal kumpanija ta’ trust awtorizzata mill-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta li għandha ir-rwol ta’ azzjonista awtorizzata f’isem is-sid benefiċjarju.

Id-Diretturi u l-uffiċjali

L-inqas numru ta’ diretturi huwa ta’ wieħed, li jista’ jkun individwu jew korporazzjoni, flimkien ma’ segretarju separat ta’ kumpanija. Direttur u segretarju separati m’għandhomx neċessarjament ikunu residenti Maltin; madankollu, ta’ min wieħed jirrakkomanda għall-iskop ta’ immaniġġar effiċjenti. Bil-għand li jiġu evitati rekwiżiti tat-taxxa minn ġurisdizzjonijiet oħra, il-laqgħat tal-bord għandhom isiru Malta, u d-diretturi għandhom jiġu Malta.

L-azzjonisti u l-kapital awtorizzat tal-ishma

Ir-rekwiżit minimu huwa ta’ żewġ azzjonisti; madankollu, huwa kompletament possibbli li tiġi inkorporata kumpanija b’parteċipant wieħed. Azzjonist korporattiv jista’ jiġi ammess f’kumpanija b’parteċipant wieħed, li jwettaq biss attività kummerċjali ewlenija waħda. Il-parteċipanti għandhom responsabbiltà limitata. Kumpanija privata b’responsabbiltà limitata tista’ tiġi rreġistrata b’kapital azzjonarju minimu ta’ €1,165, b’minn tal-inqas €233 imħallsa b’kontribuzzjonijiet.

L-ismijiet tal-kumpanija

Isem ta’ kumpanija għandu jinkludi s-suffiss approvat biex jindika l-obbligazzjoni limitata tiegħu. L-użu ta’ ċerti ismijiet huwa ristrett.

Ir-rekwiżiti preskritti mil-liġi

Kumpanija Maltija hija persuna legali, u s-setgħat tagħha huma simili għal dawk tal-individwu. L-attivitajiet tal-kumpanija mhumiex ristretti sakemm ikunu awtorizzati minn dokumenti kostitwenti.

Reġistri korporattivi għandhom jiġu aġġornati kontinwament. Obbligi inadempjenti huma ppenalizzati.

Hemm obbligu li jiġu ppreparati kontijiet vverifikati li jirriflettu l-pożizzjoni finanzjarja attwali tal-kumpanija. Kontijiet ivverifikati huma sottomessi lill-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta. Kumpaniji Maltin  jistgħu jirrilokaw l-uffiċċju reġistrat tagħhom minn Malta, filwaqt li kumpaniji barranin jistgħu jaqilbu għal Malta jekk ikollhom permess mill-ġurisdizzjoni attwali tagħhom.

It-Tassazzjoni

Kumpaniji Maltin irreġistrati jitqiesu bħala residenti, għandhom uffiċċju rreġistrat f’Malta u għalhekk huma intaxxati globalment. Ir-rata standard tat-taxxa korporattiva fuq id-dħul taxxabbli hija ta’ 35%; madankollu, hija titnaqqas għal 5% fejn hi soġġetta għal inċentivi fiskali mogħtija lil azzjonisti mhux residenti fit-tqassim ta’ dividendi minn kumpaniji Maltin. Hemm sistema effiċjenti ta’ rifużjoni tat-taxxi li tintitola lill-azzjonisti għal rifużjoni ta’ taxxi mħallsa ekwivalenti għal 6/7 tad-dħul tagħhom minn attivitajiet kummerċjali. Kumpaniji azzjonarji jistgħu japplikaw għal eżenzjoni parzjali mit-taxxi fuq introjtu mid-dividend jew qligħ kapitali. Bħala alternattiva, tista’ titħallas taxxa, u l-azzjonarju jista’ jitlob rifużjoni sħiħa tat-taxxa mħallsa mill-kumpanija, meta l-profitti jiġu mqassma. Is-sustanza tista’ tinħtieġ f’Malta sabiex tkun tista’ tuża l-vantaġġi ta’ qbil ta’ taxxa doppja. Malta għandha 70 qbil ta’ taxxa doppja.

Jekk teħtieġ aktar informazzjoni jew tixtieq tiddiskuti xi kwistjonijiet relatati ma’ dak li ntqal qabel, tiddejjaqx tikkuntattjana.

Cofrance SARL tipprovdi firxa sħiħa ta’ servizzi lil individwi u l-familji tagħhom. Il-kumpanija tgawdi minn kuntatti ta’ sħubija strateġika u tista’ toffri servizzi integrati li jkopru oqsma ta’ interess ewlieni għall-klijenti tagħha, inklużi l-ippjanar internazzjonali tat-taxxa, l-ippjanar internazzjonali tal-proprjetà, l-ippjanar għall-kontinwità u l-ippjanar tan-negozju.

Cofrance SARL f’Malta

Telefon: +35620341636

Email: vip@jet.mt

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda: L-informazzjoni li tinsab hawnhekk hija maħsuba bħala informazzjoni ġenerali lill-utenti. Kwalunkwe informazzjoni mogħtija hawnhekk ma tistax tintuża minflok konsultazzjonijiet jew servizz ta’ kontabilità, legali, fiskali jew professjonali, u aħna ma nistgħux nerfgħu r-responsabbiltà għal kwalunkwe danni minn xi persuna minħabba xi azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni.

Читайте также:  {:ru}Гольф-туры на Мальту{:}{:ua}Гольф-тури на Мальту{:}