Путешествия бизнес авиацией

Il-Programm tal-Investitur Individwali Malti (MIIP) joffri lill-espatrijati minn pajjiżi oħra opportunità unika biex jirċievu ċittadinanza Maltija bil-vantaġġi kollha li ġġib magħha.

Ta’ min jinnota li ċ-ċittadinanza u l-privileġġi assoċjati ma jingħatawx biss lill-applikant, iżda lill-membri tal-familja kollha tiegħu jew tagħha:

 • Konjuġi,
 • Ġenituri,
 • Nanniet,
 • Tfal u neputijiet.

Wara li jitlestew l-istadji kollha tal-proċedura ta’ naturalizzazzjoni, il-familja tal-Applikant Prinċipali jkollha d-dritt li tgħix f’pajjiż Ewropew sabiħ u prosperu, tivvjaġġa u taħdem barra mill-pajjiż, per eżempju, fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tgħaddi dan il-privileġġ lill-ġenerazzjonijiet li ġejja.

Il-vantaġġi li wieħed jaħdem ma’ Cofrance SARL

Bħala sensara Ewropea bi speċjalizzazzjoni kbira, Cofrance SARL kisbet esperjenza unika billi assistiet lil familji b’ħafna tfal mil-Lvant Nofsani, l-Afrika ta’ Fuq, ir-Russja u ċ-Ċina sabiex dawn jiksbu ċittadinanza Maltija.

Il-klijenti tagħna stabbilixxewna varjetà ta’ kompiti li aħna rnexxielna nlaħħqu magħhom b’suċċess u li għenuna niżviluppaw fuq bażi kontinwa u noffru servizzi impekkabbli.

Meta tagħmel il-ħsieb li temigra lejn pajjiż ġdid, trid tieħu ħsieb id-dettalji kollha tal-proċeduri tal-immigrazzjoni bħalma huma l-ġbir ta’ numru kbir ta’ dokumenti, il-preżentazzjoni ta’ bosta applikazzjonijiet u affarijiet simili oħra b’konformità stretta mar-rekwiżiti legali. Approċċ rigoruż bħal dan jista’ jitfa’ dell fuq ix-xewqa tiegħek li tibda ħajja ġdida. Cofrance SARL tista’ tbiddel din is-sitwazzjoni favurik u tgħinek tiċċara dwar x’għandek tagħmel fil-preparazzjoni tal-proċedura kkumplikata u s-sottomissjoni tad-dokumenti lill-awtoritajiet kollha.

Il-grupp ta’ esperti tagħna jinkludi avukati tal-immigrazzjoni, aġenti tal-proprjetà immobbli, interpreti u tradutturi, u esperti finanzjarji, li ffurmaw tim konġunt sabiex jgħinuk. Bi pjaċir aħna dejjem lesti noffrulek:

 • Opinjonijiet konsultattivi preliminari u finali;
 • Traduzzjoni u reviżjoni tad-dokumenti;
 • Preparazzjoni ta’ dokumenti legali u formoli.

L-istandards ta’ Cofrance SARL

 • Aħna nżommu kuntatti kontinwi mal-awtoritajiet Maltin f’isem il-klijenti tagħna matul il-proċess tal-immigrazzjoni.
 • Aħna norganizzaw laqgħat meħtieġa u nassistuk.
 • Aħna niddiskutu u nirrevedu l-verżjonijiet alternattivi kollha tal-kuntratti tal-kiri u l-abbozzi tagħhom u bil-miktub nimlew l-applikazzjonijiet u l-formoli.
 • Jekk ikun hemm bżonn ngħadduk quddiem il-banek, l-aġenti tal-proprjetà, il-brokers tal-kambju, biex ma nsemmux ukoll in-nutara. Aħna nipprovdu assistenza f’laqgħat ma’ uffiċjali tal-ambaxxati.
 • Fl-aħħarnett, aħna ngħinuk kif għandek tittratta l-ħtiġijiet fil-post ta’ residenza tiegħek bħal kif tista’ tingħaqad fi klabb jew tikseb numru tal-mowbajl, kif ukoll kwistjonijiet oħra assoċjati mal-MIIP.

Malta — Il-Karatteristiċi nazzjonali partikolari

L-ivvjaġġar internazzjonali huwa parti mill-ħajja ta’ kuljum għal bosta negozjanti, professjonisti u persuni sinjuri. Vjaġġ tan-negozju importanti jeħtieġ viża bil-formalitajiet kollha li għandhom jitlestew. Bħala regola ġenerali, dawn jinkludu:

 • Formoli twal b’lista ta’ pajjiżi li żort fl-aħħar ħames jew għaxar snin;
 • Intervista fl-uffiċċju tal-konsulat jew fl-ambaxxata, eċċ.

Dan il-proċess diffiċli jikkonsma ħafna flus u ħin. Il-ħtieġa għal viża tnaqqas il-mobilità u tfixkel il-pjanijiet ta’ vjaġġi tan-negozju.

Iċ-ċittadinanza Maltija tippermettilek tikseb it-tieni passaport newtrali. Tagħti wkoll dħul mingħajr viża lil aktar minn 160 pajjiż u tagħmilhielek aktar faċli tgħix fi kwalunkwe stat Ewropew. Iċ-ċittadinanza Maltija tista’ toffrilek aċċess għal soċjetà avvanzata u ċivilizzata flimkien ma’ vantaġġi oħra li dan l-arċipelagu eżotiku mill-isbaħ joffri, inkluż:

 • L-ivjaġġar mingħajr viża lejn pajjiżi bħall-Awstrija, il-Belġju, il-Kanada, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Iżlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, Monaco, in-Netherlands, in-Norveġja, Spanja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, il-Gran Brittanja, l-Awstralja, biex ma nsemmux ukoll it-53 stat tal-Commonwealth u l-Istati Uniti;
 • Id-dritt li tgħix u taħdem fi kwalunkwe stat membru tal-Unjoni Ewropea (UE), peress li Malta ilha membru tal-Unjoni Ewropea mill-2004;
 • Livelli ta’ għajxien eċċellenti: klima moderata, ambjent sigur, livell għoli ta’ sigurtà ekonomika, ekonomija b’saħħitha u taxxi minimi (l-ebda taxxa fuq il-proprjetà, l-ebda dikjarazzjoni tal-assi, l-ebda taxxa fuq il-proprjetà immobbli), servizzi mediċi esklussivi;
 • Sistema edukattiva integrata li tilħaq l-ogħla standards.

Malta — Il-Leġislazzjoni

Il-kumpanija, l-istaff u l-imsieħba tagħna jiggarantixxu li:

 • Jipprovdu opinjonijiet konsultattivi preliminari u kurrenti u jħejju d-dokumentazzjoni kollha li jkun hemm bżonn li tista’ tinħtieġ mill-Aġenzija Identità Malta (IM);
 • Jivverifikaw u jikkonfermaw l-awtentiċità tad-dokumenti ta’ sostenn qabel ma jiġu ppreżentati lill-Identità Malta sabiex jiġi żgurat li l-applikazzjonijiet jimtlew kif suppost;
 • Jwieġbu kwalunkwe mistoqsija dwar il-Programm tal-Investitur Individwali Malti (MIIP);
 • Jibagħtu applikazzjoni kompluta lil Identità Malta f’isem il-Klijent;
 • Jinformaw lill-Klijent mill-ewwel hekk kif jirċievu kwalunkwe komunikazzjoni mill-IM fir-rigward tal-applikazzjoni tiegħu jew tagħha;
 • Ladarba l-applikazzjoni tkun ġiet approvata u l-Klijent ikun issodisfa l-obbligu tiegħu lill-IM, jaċċettaw il-passaport maħruġ mill-awtoritajiet Maltin f’isem il-Klijent.

Il-Programm tal-Investitur Individwali Malti (MIIP) huwa bbażat fuq l-Ordni Nru. 47 tas-sena 2014 u emenda għall-Kapitolu 188 tal-Liġi taċ-Ċittadinanza Maltija. Skont dik il-Liġi, ċertifikat ta’ naturalizzazzjoni jista’ jinħareġ lil persuna ta’ reputazzjoni tajba, li tinvesti fl-ekonomija tal-pajjiż (Applikant Ewlieni), il-konjuġi tiegħu jew tagħha u l-membri tal-familja taħt il-programm Ċittadinanza mill-programm ta’ Investiment.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għas-sors uffiċjali: Leġislazzjoni Sussidjarja 188.03 Regolamenti tal-Programm tal-Investitur Individwali tar-Repubblika ta’ Malta, Avviż Legali 47 tal-2014 (Justiceservices.gov.mt).

Malta — Il-Kundizzjonijiet

Skont l-Ordni Nru. 47 tal-2014, il-Programm tal-Investitur Individwali Malti (MIIP) joffri ċittadinanza lil investituri barranin importanti u l-familji tagħhom permezz tan-naturalizzazzjoni.

Iċ-ċittadinanza Maltija hija privileġġ mogħti lill-kandidati l-aktar sinjuri u bl-akbar fama. L-applikanti m’għandhom jissottomettu l-ebda prova ta’ rekord kriminali fil-pajjiż ta’ residenza u fil-pajjiż tal-oriġini, jekk ikunu differenti. Barra minn hekk, Identità Malta (IM) ser tagħmel l-inkjesti komprensivi tagħha stess ma’ sorsi internazzjonali (Interpol) u awtoritajiet lokali.

Iċ-ċittadinanza ekonomika Maltija tista’ tingħata jekk l-applikant jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

 • Kontribuzzjoni preskritta ta’ €650,000 fil-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali (Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali ta’ Malta)
 • Akkwist ta’ ishma tal-istat bi skop speċjali u bonds li jiswew mill-inqas €150,000. L-investiment taħt din l-alternattiva huwa ddepożitat mal-Bank Ċentrali ta’ Malta u jibqa’ taħt is-superviżjoni ta’ Identità Malta għal mill-inqas ħames (5) snin wara l-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ naturalizzazzjoni mingħajr l-ebda dritt li jbiegħ l-assi statali msemmija hawn fuq;
 • Konformità mar-rekwiżiti tal-e-Residence (indikatur ta’ preżenza simbolika). Ikollok proprjetà immobbli residenzjali f’Malta b’valur minimu ta’ €350,000 jew tikri proprjetà residenzjali f’Malta b’rata minima ta’ kiri annwali ta’ €16,000.
 • Prova ta’ residenza f’Malta għal sena qabel il-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ naturalizzazzjoni. Dan huwa indikatur simboliku tal-preżenza tiegħek f’Malta. Fi kliem ieħor, l-applikanti u l-membri tal-familja tagħhom jistgħu ma jkunux fiżikament preżenti fil-gżejjer matul il-perijodu meħtieġ kollu (tnax-il xahar). L-investitur għandu jissottometti prova tar-rabtiet suffiċjenti tiegħu u tar-relazzjonijiet mill-qrib mal-pajjiż.

Hemm xi punti importanti li għandek tkun taf bihom:

 • Wara li jkun għamel l-investiment aċċettabbli billi akkwista jew kera proprjetà f’Malta, l-applikant jirċievi k tal-e-Residence bħala prova tal-preżenza tiegħu fil-pajjiż. Vantaġġi oħra ta’ din il-kard jinkludu l-possibilità li wieħed jibda u jagħmel in-negozju tiegħu stess, juża diversi servizzi innovattivi onlajn bħalma huma l-ibbankjar, it-taxxi, eċċ.
 • L-applikant primarju m’għandux ikollu problemi ta’ saħħa, iżda jeħtieġ li jkollu polza ta’ assigurazzjoni tas-saħħa Globali (sħiħa). L-applikanti u l-qraba tagħhom m’għandhomx ikunu jbatu minn mard infettiv u jrid ikollhom kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa ta’ mill-inqas €50,000 li tiġġedded kull sena għal kull membru tal-familja.
Читайте также:  {:ru}Вертолетная связь на Мальте{:}{:ua}Вертолітний зв'язок на Мальті{:}{:am}Ուղղաթիռային հաղորդակցությունը Մալթայում{:}

Il-Ħlasijiet ta’ diliġenza dovuta

 1. Applikant Ewlieni: €7,500
 2. Konjuġi: €5,000
 3. Kull parteċipant ta’ bejn it-13 u s-17-il sena: €3,000
 4. Kull parteċipant ta’ bejn it-18 u s-26 sena: €5,000
 5. Kull parteċipant minn 55 sena ‘l fuq: €5,000

Il-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali ta’ Malta. Lista ta’ kontribuzzjonijiet li għandhom isiru fl-ekonomija Maltija:

 1. Applikant Ewlieni: €650,000
 2. Konjuġi: €25,000
 3. Kull tifel dipendenti minn 0 sa 17-il sena: €25,000
 4. Kull tifel dipendenti minn 18 sa 26 sena: €50,000
 5. Kull dipendenti minn 55 sena ‘l fuq: €50,000

L-Investiment fi proprjetà immobbli. Kandidat jeħtieġ li jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

 • Xiri ta’ proprjetà residenzjali b’valur minimu ta’ €350,000, JEW
 • Kiri ta’ proprjetà residenzjali b’kiri minimu annwali ta’ €16,000.

Il-proprjetà ma tistax tinbiegħ jew tiġi sub-mikrija għal mill-inqas ħames (5) snin.

Malta — Id-Dokomunti

Din li ġejja hija lista tad-dokument li għandu jiġi sottomess mill-kumpanija tagħna f’isem l-applikant lill-Aġenzija Identità Malta (IM). Kun af li din il-lista mhix eżawrjenti, u l-IM tista’ titlob dokumenti addizzjonali fid-diskrezzjoni tagħha.

 • Formoli t’applikazzjoni;
 • Ċertifikati tal-approvazzjoni tal-pulizija (mill-pajjiżi tal-oriġini u tar-residenza, jekk applikabbli);
 • Prova tar-residenza tal-Applikant Ewlieni f’Malta sena qabel in-naturalizzazzjoni;
 • Ċertifikati tas-saħħa li jikkonfermaw li l-applikant u d-dipendenti tiegħu ma jbatux minn mard infettiv u jinsabu f’saħħithom;
 • Prova ta’ investiment fi proprjetà immobbli jew proġetti ta’ assi governattivi f’Malta skont ir-regolamenti;
 • Ċertifikati tat-twelid u taż-żwieġ (jekk applikabbli);
 • Kopji notarili tal-paġni kollha tad-dokument ta’ identifikazzjoni jew tal-passaport tiegħek, kemm dawk validi kif ukoll skaduti;
 • Ritratti riċenti bil-kulur ta’ daqs tal-passaport;
 • Kard tas-servizz militari (għal dawk kollha li għamlu servizz militari);
 • Ċertifikati u dikjarazzjonijiet bankarji riċenti;
 • Ċertifikat ta’ negozju reġistrat, ittra mill-impjegatur;
 • Ċertifikat tal-approvazzjoni tat-taxxa;
 • Prova ta’ polza ta’ assigurazzjoni tas-saħħa sħiħa/estiża;
 • Ċertifikat mill-post ta’ residenza

Importanti! Ħu nota meta timla l-Formoli u d-Dokumenti li ġejjin:

SSFW PPIM – Id-Dikjarazzjoni tas-Sors tal-Fondi u l-Ġid

 • Meħtieġ mill-Applikant Ewlieni (jew mill-Benefattur, jekk applikabbli).
 • It-taqsimiet kollha f’din il-Formola jeħtieġ li jimtlew. Jekk xi taqsima titħalla vojta, jinħtieġ li titniżżel nota korrispondenti.
 • L-Applikant Ewlieni għandu jakkumpanja l-Formola SSFW permezz tar-Rendikonti tal-Bank.
 • Ir-Rendikonti tal-Bank tal-aħħar tliet (3) xhur huma meħtieġa. L-oriġinali jew kopji ċċertifikati veri huma aċċettabbli. Jekk ir-rendikonti huma ġġenerati minn sistema bankarja tal-internet, magħhom għandha tiddaħħal dikjarazzjoni li tikkonferma li huma awtentiċi, veri u kompluti.
 • Id-dikjarazzjonijiet ta’ kontijiet għandhom jikkonformaw mad-dettalji bankarji ddikjarati fit-taqsima D tal-Formola SSFW;
 • L-assi għandhom jitħallsu minn kont personali rreġistrat f’isem l-Applikant Ewlieni. Jekk l-assi jiġu ttrasferiti minn kont korporattiv, tinħtieġ riżoluzzjoni tal-Bord tad-Diretturi.
 • Dikjarazzjonijiet ta’ kontijiet li nfetħu riċentement, huma inattivi jew b’bilanċ ta’ żero mhumiex aċċettabbli fin-nuqqas tad-dikjarazzjonijiet tal-kontijiet ewlenin tal-Applikant Ewlieni. Dikjarazzjoni bil-miktub li tiddokumenta din il-problema għandha tkun mehmuża mal-Formola SFFW.

Il-Formola SSFW fejn ikun hemm Sponsor/Benefattur

Fejn il-kontribuzzjoni hija ffinanzjata minn persuna, li mhix l-Applikant Ewlieni (pereżempju, konjuġi, adult dipendenti jew parti oħra), il-Benefattur meħtieġ jagħmel dan t’hawn taħt:

 • Jimla l-Formola SSFW u l-Formola PDFEE;
 • Ir-Rendikonti tal-Bank tal-aħħar tliet (3) xhur huma meħtieġa. L-oriġinali jew kopji ċċertifikati veri huma aċċettabbli. Jekk ir-rendikonti huma ġġenerati minn sistema bankarja tal-internet, magħhom għandha tiddaħħal dikjarazzjoni li tikkonferma li huma awtentiċi, veri u kompluti.
 • Id-dikjarazzjonijiet ta’ kontijiet għandhom jikkonformaw mad-dettalji bankarji ddikjarati fit-taqsima D tal-Formola SSFW;
 • L-assi għandhom jitħallsu minn kont personali rreġistrat f’isem l-Applikant Ewlieni. Jekk l-assi jiġu ttrasferiti minn kont korporattiv, tinħtieġ riżoluzzjoni tal-Bord tad-Diretturi.
 • Dikjarazzjonijiet ta’ kontijiet li nfetħu riċentement, huma inattivi jew b’bilanċ ta’ żero mhumiex aċċettabbli fin-nuqqas tad-dikjarazzjonijiet tal-kontijiet ewlenin tal-Applikant Ewlieni. Dikjarazzjoni bil-miktub li tiddokumenta din il-problema għandha tkun mehmuża mal-Formola SFFW.
 • Kopja vera notarili ta’ Passaport oriġinali għall-Ivvjaġġar barra mill-pajjiż u/jew dokumentazzjoni ta’ diliġenza dovuta (Prova tal-indirizz, eċċ.).

Il-Formola PSC PPIM – Iċ-Ċertifikazzjoni ta’ firem u ritratti

Meħtieġa minn kull applikant.

Jekk jogħġbok, ara li t-taqsimiet kollha f’din il-Formola għandhom jimtlew. Kull applikant minn erbatax-il sena (14) ‘l fuq għandu jiffirma dan id-dokument.

Jekk jogħġbok, ara li ċ-ċertifikaturi għandhom jirreferu għall-ewwel taqsima tal-Formola u jsegwu r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni. Jekk iċċertifikata minn Avukat jew Nutar Pubbliku bbażati barra minn Malta:

 • Apostille taħt il-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 dwar it-Tneħħija tal-Ħtieġa ta’ Legalizzazzjoni fuq Dokumenti Pubbliċi Barranin, hija meħtieġa fil-każ ta’ ġurisdizzjoni li hija parti f’dik il-konvenzjoni; jew
 • Konferma taċ-ċertifikazzjoni minn aġenzija pubblika xierqa għal ġurisdizzjonijiet li mhumiex partijiet għall-Konvenzjoni tal-Aja; u
 • Jekk huwa diffiċli tikseb awtentikazzjoni xierqa ta’ dokument, l-applikanti jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulat Malti jew lill-Missjonijiet Diplomatiċi, kif meħtieġ.
 • Ritratt ta’ daqs tal-passaport għandu jitwaħħal mal-Formola PSC kif preskritt fl-istruzzjonijiet fl-istruzzjonijiet hemmhekk. M’hemmx bżonn ta’ ritratti oħra f’din l-applikazzjoni.

Il-Formola MRQ PPIM – Iċ-Ċertifikat tas-Saħħa u Formola

Meħtieġa minn kull applikant.

It-taqsimiet kollha f’din il-Formola għandhom jimtlew.

Uffiċjal mediku responsabbli għandu jimla Parti D tal-Formola. L-opinjoni finali (Taqsima D.13) għandha dejjem tkun dettaljata.

Skont l-istruzzjonijiet imsemmija f’Parti A tal-Formola t’hawn fuq, l-uffiċjal mediku għandu jitlob mingħand l-applikant dokument pubbliku li jkollu identifikazzjoni fotografika. Wara l-uffiċjal mediku għandu jikkonferma li l-persuna eżaminata tissemma fid-dokument ta’ identifikazzjoni, imla l-Formola u:

 • Ehmeż kopja tad-dokument ta’ identifikazzjoni mal-Formola;
 • Iċċertifika li l-persuna eżaminata hi l-persuna msemmija fil-kopja mehmuża b’dikjarazzjoni bil-miktub;
 • Iffirma u ssiġilla u niżżel data fuq il-kopja l-mehmuża;
 • Imla d-dikjarazzjoni f’paġna erbgħa (4) tal-Formola.

L-Awtentikazzjoni ta’ Dokumenti Barranin

Meta dokument ta’ sostenn (pereżempju, ċertifikazzjoni ta’ kopja vera minn Avukati/Nutara, li mhumiex f’Malta) jeħtieġ verifikazzjoni ta’ awtentiċità, hemm għażla ta’ tliet alternattivi skont il-ġurisdizzjoni tal-ħruġ.

 1. Apostille taħt il-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 dwar it-Tneħħija tal-Ħtieġa ta’ Legalizzazzjoni fuq Dokumenti Pubbliċi Barranin, hija meħtieġa fil-każ ta’ ġurisdizzjoni li hija parti f’dik il-konvenzjoni; jew
 2. Konferma taċ-ċertifikazzjoni minn aġenzija pubblika xierqa għal ġurisdizzjonijiet li mhumiex partijiet għall-Konvenzjoni tal-Aja; u
 3. Ċertifikazzjoni minn Konsulat Malti jew mill-Missjonijiet Diplomatiċi għal ġurisdizzjonijiet li mhumiex partijiet għall-Konvenzjoni tal-Aja.
Читайте также:  Виртуальные игры и их правовое регулирование

It-Traduzzjonijiet ta’ dokumenti

Kwalunkwe dokument(i) f’lingwa oħra għajr l-Ingliż (inklużi ċertifikazzjonijiet jew timbri) magħhom għandha tiddaħħal traduzzjoni uffiċjali għall-Ingliż.

It-traduzzjoni għandha ssir minn traduttur professjonali (akkreditat uffiċjalment mill-qorti), aġenzija pubblika, u organizzazzjoni internazzjonali jew istituzzjoni uffiċjali simili. Jekk dokument jiġi tradott f’pajjiż, fejn m’hemmx tradutturi akkreditati uffiċjalment, dan għandu jiġi tradott minn kumpanija, li l-uniku negozju ewlieni tagħha huwa t-traduzzjoni professjonali. Id-dokument irid jiġi ffirmat minn tal-inqas firmatarju wieħed awtorizzat tal-kumpanija tat-traduzzjoni.

Ta’ min wieħed jinnota li t-traduttur għandu jiddikjara f’format li jinqara b’mod ċar id-data, l-isem sħiħ tiegħu, il-pożizzjoni, ir-residenza jew l-indirizz tal-uffiċċju, in-numru tat-telefon u l-email/il-websajt. L-Aġenziji tat-Traduzzjoni għandhom jużaw karti intestati uffiċjali bid-dettalji korporattivi kollha.

L-Affidavits

Jekk ikun hemm bżonn ta’ affidavit [1], dan għandu jkun ippreparat b’mod ċar u professjonali. Huwa vitali li l-affidavit jiġi ċċertifikat minn avukat.

Affidavit għandu jkollu:

 • Id-dettalji xierqa kollha ta’ min qed jagħmel l-affidavit, inklużi n-numri ta’ identifikazzjoni/passaport, l-indirizz, l-informazzjoni ta’ kuntatt, eċċ.;
 • Kwalunkwe informazzjoni/dikjarazzjonijiet fl-affidavit għandhom ikunu ddokumentati f’format ċar u li jinftiehem;
 • L-uffiċjal li jiċċertifika l-firma ta’ min qed jagħmel l-affidavit għandu jkun awtorizzat kif xieraq bil-liġijiet tal-pajjiż, fejn jittieħed l-affidavit, pereżempju Avukat jew Nutar Pubbliku.
 • Dan l-uffiċjal irid jiffirma wkoll id-dokument u jiddikjara f’format b’mod ċar u li jinqara d-data, ismu/isimha sħiħ, il-pożizzjoni, ir-residenza jew l-indirizz tal-uffiċju, in-numru tat-telefon u l-email.
 • Jekk affidavit jittieħed f’lingwa oħra għajr l-Ingliż, dan għandu jiġi tradott, u t-traduzzjoni għandha tiġi sottomessa skont it-taqsima msemmija hawn fuq.

Is-sottomissjoni ta’ dokumentazzjoni ta’ sostenn

Huwa neċessarju li d-dokumentazzjoni ta’ sostenn tiġi sottomessa kif suppost sabiex tevita ċ-ċaħda potenzjali tal-applikazzjoni. Il-punti li ġejjin ser jgħinuk tipprepara d-dokumentazzjoni b’mod xieraq.

Il-Passaporti għall-Ivvjaġġar barra mill-pajjiż

Kopji veri ċċertifikati ta’ passaporti tal-ivvjaġġar barranin jew pass huma meħtieġa mill-applikanti kollha, inklużi dipendenti minuri.

Авиаперелеты на спортивные события

Kun żgur li l-kopji huma ċari u li jinqraw. Kopji tal-paġni tal-passaport li fihom l-informazzjoni li ġejja huma meħtieġa biss:

 • Numru tal-passaport, data u post ta’ meta nħareġ, u t-terminu ta’ validità;
 • Ritratt, isem, data u post tat-twelid;
 • Pajjiż ta’ ħruġ u firma;
 • Paġni bi kwalunkwe emenda għall-passaport b’deskrizzjoni dettaljat ta’ kwalunkwe speċifikazzjonijiet jew bidliet (pereżempju, viżi, timbri tal-immigrazzjoni, eċċ.).

Kun żgur li l-kodiċi MRZ fuq il-paġna bl-informazzjoni jkun ċar u li jinqara.

Jekk l-applikant għandu diversi passaporti għall-ivvjaġġar barra mill-pajjiż għal bosta pajjiżi, issottometti kopji ċċertifikati ta’ kull dokument skont l-istruzzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Il-karta tal-identità (jew l-ekwivalenti tal-Ġurisdizzjoni)

Meħtieġa mill-persuni kollha li japplikaw għaċ-ċittadinanza, inklużi minuri dipendenti.

Huma meħtieġa kopji veri ċċertifikati tal-karta tal-identità tal-applikant jew l-ekwivalenti tal-ġurisdizzjoni tagħha (jiġifieri d-dokument użat għall-identifikazzjoni fil-pajjiż taċ-Ċittadinanza). Jekk l-applikant għandu bosta ċittadinanzi, huma meħtieġa kopji veri ċċertifikati tal-Karti tal-Identità minn kull pajjiż.

Jekk applikant ikun f’pajjiż, li ma joħroġx Karti tal-Identita’ jew joħroġhom f’ċertu età biss, trid tingħata spjegazzjoni bil-miktub fil-Parti D tal-Formola N, O jew P tal-applikant.

Il-Permess ta’ residenza (Permanenti jew Temporanju, kif applikabbli)

Meħtieġ mill-persuni kollha li japplikaw għaċ-ċittadinanza, inklużi minuri dipendenti.

Kopji veri ċċertifikati ta’ kwalunkwe permess/kard ta’ residenza permanenti jew temporanja maħruġa lil kwalunkwe applikant huma meħtieġa. Jekk applikant ikollu diversi permessi/kards ta’ residenza għandu jipprovdi kopji veri ċċertifikati ta’ kull permess.

Il-Karta ta’ Residenza Elettronika maħruġa mill-Awtoritajiet Maltin

Nirrakkomandaw bis-sħiħ li tissottometti kopji ta’ kwalunkwe Karta ta’ Residenza Elettronika maħruġa mill-Awtoritajiet Maltin lill-Applikant Ewlieni u lil kwalunkwe persuna oħra li għandha dokument bħal dan, flimkien mal-pakkett tal-applikazzjoni. Dawn m’hemmx bżonn li jiġu sottometti f’forma ċċertifikata, minħabba li d-dokumenti jiġu riveduti skont il-fajls interni.

Madankollu, jekk applikant ikollu Ċertifikat ta’ Residenza Maltija (pereżempju, maħruġ mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni ta’ Malta), kopji ċċertifikati veri tal-oriġinal għandhom jiġu ssottometti kif xieraq.

Ir-rekord(s) tas-servizz militari (kif applikabbli)

Jekk applikant serva fil-forzi militari ta’ kwalunkwe pajjiż jew għadda minn taħriġ militari, kopji veri ċċertifikati ta’ rekords jew ċertifikati oriġinali għandhom jiġu ssottometti flimkien mad-dikjarazzjonijiet.

Iċ-ċertifikat tat-twelid

Meħtieġ mill-persuni kollha li japplikaw għaċ-ċittadinanza, inklużi dipendenti minuri.

Kopji veri ċċertifikati taċ-ċertifikati tat-twelid għandhom jiġu ssottometti mal-applikazzjoni. Huwa importanti li jiġi żgurat li d-dokumenti msemmija jkunu ċċertifikati u tradotti kif suppost skont it-Taqsima 4.3. Kopji ċċertifikati għandhom ikunu ċari u li jinqraw.

Kopja ċċertifikata waħda taċ-ċertifikat tat-twelid b’awtentikazzjoni xierqa għal kull applikant hija aċċettabbli meta tissottometti l-applikazzjoni.

Dokument(i) b’tibdil fl-isem

Meħtieġ mill-persuni kollha li japplikaw għaċ-ċittadinanza, inklużi dipendenti minuri.

Jekk applikant biddel uffiċjalment ismu jinħtieġu kopji veri ċċertifikati tar-rekords uffiċjali tat-tibdil fl-isem. Huwa importanti li jissemma t-tibdil fl-isem u niżżel ir-raġunijiet fil-Formola PDFEE.

Ċertifikati taż-żwieġ u tad-divorzju (kif applikabbli)

Meħtieġa minn kull applikant miżżewweġ/iddivorzjat.

Kopji veri ċċertifikati taċ-ċertifikati taż-żwieġ u tad-divorzju għandhom jiġu ssottometti mal-applikazzjoni. Jekk applikant kien miżżewweġ qabel u sussegwentement iddivorzjat, iċ-ċertifikat tad-divorzju għandu jiġi ssottomett ukoll. Jekk applikant kien miżżewweġ u ddivorzjat bosta drabi, huma meħtieġa kopji veri taċ-ċertifikati korrispondenti tad-divorzju.

Huwa importanti li meta tissottometti ċ-ċertifikati tkun żgur li huma ċċertifikati u tradotti skont it-Taqsima 4.3. Kopji ċċertifikati għandhom ikunu ċari u li jinqaraw.

Kopja vera ċċertifikata ta’ kull ċertifikat (kif applikabbli għal kull applikant) b’awtentikazzjoni xierqa u traduzzjoni hija aċċettabbli meta qed tagħmel is-sottomissjoni.

Evidenza dokumentata tal-Indirizzi tar-Residenzi

Tinħtieġ evidenza dokumentata tal-indirizz tar-residenza permanenti attwali tal-Applikant Ewlieni u ta’ kwalunkwe Adult Dipendenti li japplikaw għaċ-ċittadinanza.

L-applikanti għandhom jissottomettu evidenza dokumentata tal-indirizz tar-residenza permanenti tagħhom. Jekk l-indirizz tal-Applikant Ewlieni huwa differenti minn dak tal-konjuġi tiegħu/tagħha u/jew ta’ kwalunkwe Adult Dipendenti, għandha tiġi ppreżentata wkoll evidenza dokumentata ta’ dan tal-aħħar.

Id-dokumenti m’għandhomx ikunu eqdem minn sitt xhur. Dan li ġej huwa aċċettabbli: dikjarazzjoni mill-awtoritajiet muniċipali/lokali fil-post tar-residenza; kont tal-utilità; dikjarazzjoni minn organizzazzjoni awtorizzata ta’ self; ittra mill-awtoritajiet ċentrali jew lokali ttimbrata u datata mill-Uffiċċju Muniċipali.

Ċertifikati ta’ Awtorizzazzjoni tal-Pulizija

Meħtieġa mill-pajjiż tal-oriġini jew tar-residenza, jekk applikabbli.

Id-dokumenti huma meħtieġa mill-applikanti kollha li għandhom minn tnax-il sena (12) ‘l fuq. Iċ-ċertifikati għandu jkollhom informazzjoni dwar l-aħħar għaxar snin tal-applikant u għandhom ikunu datati mhux qabel sitt xhur qabel id-data tas-sottomissjoni lill-Missjoni tal-Konsulat Malti. Dokumenti oriġinali bl-Ingliż biss huma aċċettati. Kopji mhumiex permessi.

L-awtoritajiet tal-pulizija ta’ xi pajjiżi jibagħtu ċertifikati bħal dawn direttament lill-gvernijiet ta’ stati barranin biss li jagħmlu rikjesta għalihom. F’tali każijiet iċ-ċertifikati huma mitluba li jintbagħtu lil Aġenzija Identità Malta, Ċentru Mediterran tal-Konferenzi, Triq l-Isptar, Valletta, VLT 1645.

Читайте также:  {:ru}Топ-10 развлечений в Валлетте: что посмотреть и чем заняться{:}{:ua}Топ-10 розваг в Валлетті: що подивитися і чим зайнятися{:}

Jekk l-awtoritajiet tal-pulizija joħorġu Ċertifikati ta’ Awtorizzazzjoni tal-Pulizija malli jirċievu ittra uffiċjali mill-aġenzija rikjedenti biss, għandek tikkuntattja l-Missjoni Konsulari għall-ittra meħtieġa.

Ċertifikat ta’ dipendenza għad-dipendenti kollha

Id-dokumenti huma meħtieġa fil-kopji oriġinali u veri mid-dipendenti kollha u tfal żgħar taħt kustodja unika ta’ wieħed mill-ġenituri.

F’ċerti każijiet, l-ipproċessar ta’ applikazzjoni jista’ jeħtieġ informazzjoni addizzjonali sabiex jiġu aċċertati fatti jew storja ta’ dipendenza u evidenza dokumentata xierqa għal kull dipendent.

Huwa meħtieġ affidavit [2] ta’ provvediment ta’ appoġġ materjali għal kull persuna li għandha ‘l fuq minn tmintax-il sena (18) minbarra l-konjuġi. L-affidavit għandu jiddikjara jekk id-dipendent hux taħt kura sħiħa tal-Applikant Ewlieni. Il-ġenituri u n-nanniet għandhom jippreżentaw evidenza li huma membri tal-familja tal-Applikant Ewlieni.

Fir-rigward ta’ dipendenti minuri taħt kustodja unika ta’ wieħed mill-ġenituri jew persuna oħra, dokumentazzjoni legali xierqa għandha tiġi sottomessa bħala evidenza li l-kustodja unika ngħatat minn qorti jew awtorità kompetenti oħra.

Ċertifikat tas-Sjieda tan-Negozju għal Applikanti Ewlenin li jaħdmu għal rashom

Meħtieġ minn Applikant Ewlieni, li s-sors tal-ġid tiegħu huwa n-negozju tiegħu (xogħol għal rasu).

Evidenza dokumentata ta’ sjieda parzjali jew sħiħa ta’ negozju għandha tiġi sottomessa mal-applikazzjoni. Huma meħtieġa kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin jew l-ekwivalenti tal-ġurisdizzjoni tagħhom:

 • Ċertifikat ta’ inkorporazzjoni;
 • Memorandum u Artikoli ta’ Assoċjazzjoni;
 • Reġistru tal-azzjonisti;
 • Reġistru tad-Diretturi.

Jekk ikun hemm differenzi fit-titoli ta’ dokumenti f’diversi pajjiżi, aħna nagħtuk parir biex tissottometti dikjarazzjoni li tipprovdi għal dawn id-differenzi fit-titoli.

Ċertifikati tal-Impjieg tal-Applikanti Ewlenin

Meħtieġ minn Applikant Ewlieni, li jikseb id-dħul tiegħu minn impjieg uffiċjali.

Huma meħtieġa kopji veri ċċertifikati ta’ wieħed mid-dokumenti li ġejjin:

 • Dikjarazzjoni ta’ kuntratt ta’ impjieg;
 • Dikjarazzjonijiet tal-pagi;
 • Kopja tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa;
 • Ittra ta’ evidenza ta’ min iħaddem;
 • Dokumenti oħra, jekk applikabbli.

Id-dokumenti kollha għandhom jiġu tradotti għall-Ingliż.

Malta — Il-Proċedura

L-Aġenzija Identità Malta (IM) hija l-uniku korp amministrattiv governattiv responsabbli mill-Programm tal-Investitur Individwali Malti (MIIP), u l-proċedura gradwali biex tinkiseb iċ-ċittadinanza ekonomika hija kif ġej:

 • Tiffirma ftehim ma’ COFRANCE SARL;
 • Tiġbor id-dokumenti ta’ akkumpanjament u tħallas it-tariffi imposti mill-awtoritajiet Maltin u l-ispejjeż amministrattivi;
 • It-tradutturi ċċertifikati tagħna jittraduċu d-dokumenti kollha tiegħek għall-Ingliż;
 • Int tissodisfa l-kriterji tal-e-Residence: l-Applikant Ewlieni u l-familja tiegħu jiġu Malta, jingħataw indirizz u jkollhom appuntament mal-IM (fi żmien tliet ġimgħat). Kandidat aċċettabbli jeħtieġ jikkonforma mar-rekwiżiti tal-e-Residence, jiġifieri għandu jkun fiżikament jew virtwalment preżenti fil-pajjiż għal perijodu ta’ tnax-il xahar;
 • Id-diliġenza dovuta fis-sigurtà għandha tkun l-eżerċizzju (fi żmien ġimagħtejn);
 • L-aġenti tagħna jissottomettu applikazzjoni f’ismek lill-awtoritajiet kompetenti Maltin;
 • Int trid tħallas għar-reġistrazzjoni u l-ipproċessar tal-ħlas u tehmeż ukoll evidenza tal-pagament mal-applikazzjoni tiegħek. Imbagħad aħna nibagħtuha lill-IM sabiex tirrevediha u tinfurmana dwar l-ewwel deċiżjoni (minn xahrejn sa tliet xhur);
 • Jekk it-talba tiġi approvata, aħna niġu nnotifikati mill-IM;
 • Meta l-applikazzjoni tkun ikkonfermata bis-sħiħ, il-kandidat irid iħallas id-dmirijiet tal-istat u jagħmel investiment aċċettabbli fi żmien erba’ xhur wara l-approvazzjoni tal-applikazzjoni (erba’ xhur);
 • Kull applikant għandu personalment jieħu ġurament ta’ lealtà lejn l-istat ta’ Malta u jirċievi ċertifikat ta’ naturalizzazzjoni;
 • Imbagħad l-Applikant Ewlieni (jew il-kumpanija tagħna) tkun tista’ titlob passaporti Maltin tal-bijometrija għalih innifsu jew għall-qraba tiegħu kollha, li jilħqu l-istandards tal-programm. Meta jinħareġ passaport Malti lill-Applikant Ewlieni, il-konjuġi tiegħu/tagħha u t-tfal jiksbu l-passaporti tagħhom awtomatikament.

Terminu tal-proċedura tal-ħruġ tal-passaport Malti

 1. Il-klijent għandu jmur Malta biex jiġbor id-data bijometrika u jsolvi l-kwistjonijiet kollha assoċjati mal-applikazzjoni għal residenza. L-applikant għandu jiftaħ kont bankarju, jikri appartament, jixtri assigurazzjoni tas-saħħa, eċċ. Il-karta tar-resident tinħareġ f’dak l-istadju fejn tippermetti lill-applikant jivvjaġġa mingħajr viża lejn iż-żona Schengen. Dan jimmarka l-bidu tal-perijodu li wieħed ikollu l-permess għal residenza Maltija għal tnax-il xahar kif meħtieġ mill-IM qabel ma jinħareġ iċ-ċertifikat ta’ naturalizzazzjoni. Kontribuzzjoni inizjali mhux rimborżabbli ta’ €5,000 għandha titħallas  lill-awtoritajiet Maltin biex takkumpanja t-talba tar-residenza. Id-data bijometrika tinġabar u titqiegħed fil-karta ta’ residenza f’Malta.
 2. Wara li r-rekwiżiti kollha għall-applikazzjoni u d-dokumentazzjoni jkunu ntlaqgħu, tiġi sottomessa applikazzjoni għal ċittadinanza ekonomika Maltija. Din tista’ ssir fi kwalunkwe ħin wara li titressaq it-talba ta’ residenza.
 3. + Ġimagħtejn: Il-fajl tal-applikazzjoni tal-MIIP jiġi rivedut mill-IM. F’dak l-istadju Cofrance SARL tieħu sehem f’laqgħat ma’ awtoritajiet Maltin biex tiżgura li l-applikazzjoni tikkonforma mal-programm għall-akkwist ta’ ċittadinanza permezz ta’ investiment f’Malta. Wara li jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha, tiġi sottomessa dikjarazzjoni rigward il-ħlas tal-ispejjeż dovuti (€7,500 mill-Applikant Ewlieni), tariffi bankarji (€200) u tariffi tal-passaport (€500 kull applikant).
 4. + 4 xhur: L-awtoritajiet iwettqu proċeduri ta’ diliġenza dovuta b’sigurtà stretta mal-applikazzjoni kollha soġġetti għal verifika preliminari f’erba’ livelli fi żmien 120 ġurnata. L-awtoritajiet governattivi jistgħu jitolbu dokumenti addizzjonali matul il-perijodu msemmi. Wara 120 ġurnata l-IM tieħu deċiżjoni.
 5. + 20 ġurnata: L-Applikant Ewlieni irid jinvesti kontribuzzjoni ta’ €640,000 (€650,000 inqas €10,000 għandhom jitħallsu fil-bidu). Il-kontribuzzjoni ta’ €640,000 tal-Applikant Ewlieni għandha titħallas direttament lill-awtoritajiet kompetenti. Kif ukoll kontribuzzjoni mill-qraba tiegħu koperti bil-programm.
 6. + 4 xhur: Ir-rekwiżiti finanzjarji l-oħra kollha għandhom isiru, inkluż investiment f’bonds governattivi, ishma jew sigurtajiet governattivi ekwivalenti għal €150,000 u xiri/kiri ta’ proprjetà immobbli b’valur minimu ta’ €350,000. Proprjetà immobbli u sigurtajiet governattivi għandhom jinżammu għal ħames snin. L-interessi kollha fuq il-bonds u l-qligħ kapitali jitħallsu favur l-applikant.
 7. Cofrance SARL tikkonferma l-indirizz tal-investiment u r-residenza lill-awtoritajiet Maltin.
 8. Ċertifikat ta’ naturalizzazzjoni jinħareġ mill-awtoritajiet. Fil-prattika, l-awtoritajiet jintrabtu li jagħtu ċertifikat ta’ naturalizzazzjoni fi żmien tnax-il xahar wara l-ħruġ ta’ permess għal residenza Maltija. L-applikanti kollha li għandhom aktar minn tmintax-il sena jeħtiġilhom jiġu Malta biex jiffirmaw u jieħdu ġurament ta’ lealtà lejn l-istat. Tiġi sottomessa applikazzjoni għal passaport u reġistrazzjoni. Id-dokumenti kollha għandhom ikunu ċċertifikati.
 1. + or – 4/5 days: Jinħareġ passaport Malti.

B’kollox il-proċedura ta’ immigrazzjoni lejn Malta taħt il- Programm tal-Investitur Individwali Malti (MIIP) tista’ tieħu bejn tnax u sittax-il xahar.

Agħti bidu għall-proċess ta’ immigrazzjoni magħna.

Ħossok bħal ċittadin Malti ferħan!

[1] Dikjarazzjoni bil-miktub jew evidenza mogħtija taħt ġurament u ċċertifikati minn nutar jew uffiċjal awtorizzat ieħor.

[2] AFFIDAVIT — Dikjarazzjoni bil-miktub, evidenza jew xhieda mogħtija taħt ġurament u ċċertifikati minn nutar jew uffiċjal awtorizzat ieħor.