18 წელი + ევროკავშირი / ევროპის ეკონომიკური ზონა და ქვეყნები, რომლებიც არ შედიან ევროკავშირში / ევროპის ეკონომიკური ზონაში

.

ცხოვნების მინიმალური ვადის გარეშე

.

€ 150 000 ინვესტიციები

მინიმალური გადასახადის გარეშე

 

€ 650,000 შენატანი

განაცხადის მოსაკრებელი

 

სამედიცინო დაზღვევა + კარგი ჯანმრთელობის მდგომარეობა

საჭიროა იჯარა ან შეძენა

.

მალტას ინდივიდუალური ინვესტორის პროგრამა სთავაზობს მოქალაქეობას უცხოელ ფიზიკურ პირებს და მათი ოჯახის წევრებს, რომლებიც ხელს უწყობენ მალტას ეკონომიკურ განვითარებას. პროგრამა განკუთვნილია მალტაზე იმ პირთა მოსაზიდად, რომლებსაც შეუძლიათ თავისი ნიჭის, გამოცდილებისა და საქმიანი კავშირების გაზიარება. ეს არის პირველი ევროკომისიის მიერ აღიარებული  მოქალაქეობის მიღების პროგრამა ევროკავშირში.

განმცხადებელი უნდა იქნან წარმოდგენილები აკრედიტებული პირის მიერ, რომელიც წარმოადგენს მანდატარიუმის მიერ რეგისტრირებული ლიცენზირებული მალტას უფლებამოსილი პირი. Cofrance SARL-ის დირექტორი ბატონი ვიტალი არხანგელსკი არის უფლებამოსილი აკრედიტებული პირი.

რატომ მალტა?

მალტას მოქალაქეობის (მალტას პასპორტის) მიღების ძირითადი მიზნები და მიღებული სარგებელი ვარირებს ცალკეული პირების  შემთხვევაში, მაგრამ შეიძლება შეიცავდეს:

— უვიზო მიმოსვლას მსოფლოს 160 მეტ ქვეყანაში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში (შენგენის ზონაში).

— საგადასახადო დაგეგმარების შესაძლო შეღავათები.

— დამოკიდებულება რამდენიმე პასპორტზე.

— პირადი უსაფრთხოება.

— სტაბილური პოლიტიკური სისტემის ძიება.

— ცხოვრების მაღალი ხარისხი.

— უკეთესი განათლება ბავშვებისათვის.

ვის შეუძლია განაცხადის შეტანა?

Читайте также:  Правовое регулирование азартных игр в странах Евросоюза

განმცხადებლებმა უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ მათ პიროვნებას და წარმომავლობას, პატიოსნებას და აგრეთვე ფინანსურ მდგომარეობას და ძირითადი განმცხადებლის შემოსავლის წყარო. გარდა ამისა უნდა იქნას დაცული შემდეგი ძირითადი მოთხოვნები:

— ძირითადი განმცხადებელი უნდა იყოს არანაკლებ 18 წლისა;

— განმცხადებელი და ნებისმიერი მის კმაყოფაზე მყოფ ნებისმიერ პირებს უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის კარგი მდგომარეობა და გლობალური სამედიცინო დაზღვევა.

პირობები:

Сделать взнос в размере 650 000 ევროს ოდენობის შენატანის სახით ინვესტიციები განხორციელება მალტას ეკონომიკაში, რომელთაგან განაცხადის შეტანისას 10 000 ევრო გადასახდელია დაუბრუნებელი დეპოზიტის სახით, ხოლო დარჩენილი ნაწილი – განაცხადის მოწონების შემდეგ, პლიუს დამატებითი;

— 25 000 ევრო მეუღლისათვის და 18 წლამდე ასაკის თითოეული კმაყოფაზე მყოფი პირისათვის; და

— კისრულობს ვალდებულებას იქონიოს არანაკლებ 5 წლის განმავლობაში მალტაზე კერძო მფლობელობა ან არანაკლებ 350 000 ევროს ღირებულების ქონების შეძენის ანდა მინიმუმ წელიწადში 16 000 ევროს ოდენობით ქონების დაქირავების გზით.

— ასეთი ქონება არ შეიძლება გადაცემულ იქნას ქვეიჯარით მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში;

— განმცხადებელმა უნდა შეავსოს პორტფელის ინვესტირების ვალდებულება და განახორციელოს 150 000 ევროს ინვესტირება მთავრობის მიერ დამტკიცებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებში, რომლებიც უნდა ინახებოდეს მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში და იდენტიფიცირებული Identity Malta-ს მიერ.

— განმცხადებლებს უნდა გააჩნდეს გლობალური სამედიცინო დაზღვევა არანაკლებ 50 000 ევროზე ძირითად განმცხადებელზე და თითოეულ მის კმაყოფაზე მყოფ პირზე და უნდა იქნას წარმოდგენილი მტკიცებულება, რომ ისინი შეძლებენ მის შენახვას დროის გაურკვეველი პერიოდის განმავლობაში.

Читайте также:  {:ru}Гозо? Нет, не слышали!{:}{:ua}Гозо? Ні, не чули!{:}{:ge}გოზო? არა, არ გვსმენია!{:}{:tj}Гозо? Не, нашунидем!{:}{:am}Գոզո կամ դեպի Մալթայական արշիպելագի կղզի տուրիստական ուղևորությունների մասին{:}

შენატანები

— ძირითადი განმცხადებელი – €650,000

— მეუღლე – €25,000

— ყოველი კმაყოფაზე მყოფი ბავშვი (0–17 წლამდე) – €25,000

— ყოველი კმაყოფაზე მყოფი ბავშვი (18–26 წლამდე) – €50,000

— 55 წლის ასაკიდან ყოველი კმაყოფაზე მყოფი პირი  –€50,000

იურიდიული შემოწმების გადასახადი

— ძირითადი განმცხადებელი – € 7500

— მეუღლე – € 5000

— ყოველი კმაყოფაზე მყოფი ბავშვი (13-17 წლამდე) – € 3000

— ყოველი კმაყოფაზე მყოფი ბავშვი (18-26 წლამდე) – € 5000

— 55 წლის ასაკიდან ყოველი კმაყოფაზე მყოფი პირი  – € 5000

 

საპასპორტო მოსაკრებელი

— თითოეული განცხადებისთვის – € 500

საბანკო მოსაკრებლები

— თითოეული განცხადებისთვის – € 200

განაცხადზე უნდა იყოს დართული დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ პიროვნებას და ხელს უწყობენ შემოწმებას, დამოწმებული ინგლისურ ენაზე და აგრეთვე აუცილებელია:

— ცნობა ნასამართლეობის შესახებ.

— იმის დასტური, რომ განმცხადებელი იყო მალტას რეზიდენტი ნატურალიზაციამდე 12 თვის განმავლობაში.

— სამედიცინო ცნობები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ განმცხადებელი და მის კმაყოფაზე მყოფი პირები არ არიან დაავადებულნი ინფექციური დაავადებებით და არიან ჯანმრთელები.

Читайте также:  {:ru}Мальта – чем привлекательна для бизнесменов{:}{:ua}Мальта – чим приваблива для бізнесменів{:}{:ge}მალტა – რით არის მიმზიდველი ბიზნესმენებისათვის {:}{:tj}Малта – аз кадом ҷиҳат соҳибкоронро ҷалб менамояд{:}{:am}Մալթա․ Ինչո՞վ է գրավիչ գործարարների համար{:}

— წერილობითი განცხადება 18 წელს ზემოთ თითოეული კმაყოფაზე მყოფი პირის მხარდაჭერის შესახებ.

მოქალაქეობა მიენიჭება მალტასთან “ნამდვილი კავშირის“ ძალაში შესვლის თარიღიდან 12 თვის შემდეგ. კანდიდატებმა უნდა იკისრონ ვალდებულება მოქალაქეობის მინიჭებამდე მალტაზე მინიმალური ფიზიკური ყოფნის თაობაზე. პირები, რომლებიც ინდივიდუალური ინვესტორის პროგრამამდე ერთი წლით ადრე უკვე ცხოვრობდნენ, აკმაყოფილებენ ამ მოთხოვნას.

Cofrance SARL სთავაზობს მომსახურების სრულ სპექტრს კერძო პირებსა და მათ ოჯახებს. სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილებში პარტნიორების ქონისას, კომპანიას შეუძლია შემოსთავაზოს მომსახურების კომპლექსი, რომელიც მოიცავს კლიენტებისათვის საინტერესო მნიშვნელოვან დარგებს, როგორიცაა: საერთაშორისო საგადასახადო დაგეგმარება; საერთაშორისო ქონებრივი დაგეგმარება და მემკვიდრეობის დაგეგმარება;  ბიზნეს-დაგეგმარება.

Cofrance SARL მალტაზე  

ტელეფონი: +35620341636

E—mail: vip@jet.mt

დისკლამაცია: ამ სტატიაში არსებული ინფორმაცია განკუთვნილია მომხმარებლისათვის ზოგადი ინფორმაციის წარმოსადგენად. წარმოდგენილი ინფორმაცია არ არის განკუთვნილი რაიმე ბუღალტრული, იურიდიული, საგადასახადო ან სხვა პროფესიონალური კონსულტაციებისა ან მომსახურების ჩანაცვლებისთვის და ჩვენ ვერ ავიღებთ პასუხისმგებლობას პირის ნებისმიერ ზიანზე, რომელიც მიადგა მას რომელიმე ქმედების ან უმოქმედობის შედეგად.